Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Občan > Kanalizace II. etapa

Kanalizace II. etapa


Novější 1

Upřesnění k postupu výstavby kanalizační přípojky zveřejněném ve Stavebním zpravodaji

Upřesnění se týká informací uvedených na straně č. 5 květnového Stavebního zpravodaje.

Více

Publikováno 7. 8. 2023 12:10

Mimořádné vydání zpravodaje - Stavební zpravodaj

Mimořádné vydání zpravodaje - Stavební zpravodaj

Více

Publikováno 7. 8. 2023 12:09

Kanalizace k 2. 5. 2022

Stavba „Stará Ves nad Ondřejnicí – odkanalizování obce, II. etapa“ s 12 km potrubí pro více než 320 domovních přípojek je před spuštěním do provozu. V uplynulých dnech bylo úspěšně ukončeno kolaudační řízení a můžeme konstatovat, že

Více

Publikováno 7. 8. 2023 12:06

Informace o zprovozňování kanalizace k 15. 10. 2021

Více

Publikováno 7. 8. 2023 12:02

Aktuální informace pro stavebníky domovních kanalizačních přípojek

Vážení spoluobčané,

Více

Publikováno 7. 8. 2023 12:00

Legislativa

Obec Stará Ves nad Ondřejnicí je provozovatelem splaškové kanalizace, vybudované v I. etapě odkanalizování obce, oprávněnou osobou za provozování byl obcí jmenován pan Tomáš Daněk. Výstavba II. etapy odkanalizování byla zahájena předáním staveniště v letošním roce k 1. 10. 2019.

Více

Publikováno 7. 8. 2023 11:58

Podklady pro povolení stavby kanalizačních přípojek

Veřejná část splaškové kanalizace bude postupně budována v období let 2019 a 2020. Součástí veřejné části, na kterou bylo vydáno samostatné stavební povolení, jsou i veřejné části kanalizačních přípojek, tj. části přípojek odbočujících z hlavního kanalizačního řádu po revizní přípojkovou šachtici.

Více

Publikováno 7. 8. 2023 11:56

Harmonogram postupu

Postup výstavby – veřejná část splaškové kanalizace (náklady na realizaci hradí obec) Nejdříve bude realizována veřejná část splaškové kanalizace, na kterou bylo vydáno stavební povolení, tj.

Více

Publikováno 7. 8. 2023 11:55

Pomoc občanům – rady a doporučení

Na hranici veřejné a soukromé části je osazena revizní přípojková šachta DN 400. Tato šachta je osazena na straně přítoku z obydlí hrdlovým spojem DN 200, proto je vhodné v tomto profilu provést i samotnou přípojku, a to i z důvodu menšího rizika zanášení přípojky.

Více

Publikováno 7. 8. 2023 11:54

Kontakty na firmy pro realizaci kanalizační přípojky

Jan Slabý, Fryčovická 196, 739 44 Brušperk+420 558 666 442+420 602 760 061slabyjan@slabyjan.cz

Více

Publikováno 7. 8. 2023 11:49

Novější 1