Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Občan > Potřebuji si vyřídit > Komunální odpad > Komunální odpad 2023

Komunální odpad

Informace k platbě poplatku za obecní systém odpadového hospodářství v roce 2023 

Obecní úřad Stará Ves n. O., jako správce místních poplatků upozorňuje občany

 • fyzické osoby přihlášené v obci,
 • vlastníky nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce, 

na povinnost uhradit místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství (zkráceně za komunální odpad) na rok 2023.

 

Poplatek je stanoven Obecně závaznou vyhláškou č. 2/2021 obce Stará Ves n. O.

Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství v roce 2022: 780 Kč osoba/kalendářní rok.

 

Splatnost poplatku:       

 •  do 31. 3. 2023 (780 Kč nebo splátka 390 Kč)
 •  do 30. 9. 2023 (splátka 390 Kč)

Od poplatku je osvobozena osoba, která je:

 • narozena v příslušném kalendářním roce, a to po celý kalendářní rok
 • čtvrtým a dalším dítětem ve věku do 18 let (včetně) žijícím ve společné domácnosti
 • v příslušném kalendářním roce pobývá celoročně mimo území České republiky
 • pobývá mimo území České republiky minimálně 3 měsíce po sobě jdoucí, a to po dobu pobytu
 • hospitalizovaná ve zdravotnickém nebo léčebném zařízení nepřetržitě minimálně po dobu 30 dnů, a to po dobu pobytu

Úleva se poskytuje osobě, která v příslušném roce dovrší 85 a více let věku, a to ve výši 50 % ze sazby, tj. 390 Kč.

 

Poplatky lze uhradit:

 • hotovosti/platební kartou na pokladně OÚ Stará Ves nad Ondřejnicí
 • bankovním převodem na č. ú. 1681977339/0800, VS (přiřazené číslo)

Občané mohou získat svůj variabilní symbol (přiřazené číslo) a informace   místním poplatkům na níže uvedeném kontaktu:

 

Obecní úřad Stará Ves nad Ondřejnicí, Zámecká 1, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí

e-mail: petra.chvostkova@stara-ves.cz                       

telefon: 558 669 201, 725 705 722