Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Tradice a obecní slavnosti

Tradice

Předchozí generace nám zanechaly odkaz v podobě nepřeberné pokladnice lidové kultury, hudebních, sportovních i divadelních tradic. Velmi dobrou úroveň si udržuje Sbor dobrovolných hasičů, založený již roku 1895. Na 1. stálý hudební soubor z roku 1900 navazuje dechová hudba Zámecká kapela, výbornou úroveň měl smíšený pěvecký sbor. Jím pořádaný festival Staroveské arkády, využívající výborných akustických vlastností zámku, si získal v 70. - 80. letech 20. století velkou popularitu v širokém okolí. Bohaté tradice sportovní jsou spojeny především s ryze českým sportem - národní házenou. Zvláštní popularitu si v průběhu desetiletí získalo divadlo. Jeho úroveň pozvedla před 2. světovou válkou osobnost Oldřicha Štětky - ředitele jedné z posledních kočovných divadelních společností u nás - který se v obci usadil. K tradicím neodmyslitelně patří lidová slovesnost.

Zásluhou učitelky Elišky Krejčíčkové vznikl na místní škole v roce 1977 2023-05-27-48209.jpgzpočátku nenápadný kroužek lidí zapálených pro folklór. Dnes má Lidový soubor písní a tanců Ondřejnica kolem 120 členů a může se pochlubit úspěšnými vystoupeními na festivalech v Polsku, Francii, Turecku, Itálii, Dánsku a dalších zemích. Díky navázaným kontaktům mohli naopak Staroveští ocenit umění exotických hostí například z Turecka, Dánska i Japonska.

Staleté kořeny má také zvyk zvaný "Jizda kole obila." Při něm v minulosti objížděli jezdci na koních kolem vesnice. Tento zvyk je spojen s výplatou selských synků lískovkou. Tímto způsobem byly mladíkům vštěpovány do paměti hranice polností. Starobylou zvyklost, znovu oživenou roku 2000 u příležitosti představení obecních symbolů, provázejí každoročně letní obecní slavnosti s bohatým kulturním programem.

Staroveské Obecní slavnosti

Jízda kole obila aneb Slavnostní objezd veškerých hranic staroveských

Jizda kole obila aneb Slavnostní objezd veškerých hranic staroveských

2023-05-27-48308.jpg

Místní dávný zvyk, podle nějž hranice obce objel průvod slavnostně oděných jezdců na vyšňořených koních v čele s knězem, rektorem a představenstvem obce. Přítomní rolničtí synkové a čeledíni na svou vlastní kůži pocítili šlehnutí tenkými pruty po pozadí. To proto, aby si dobře zapamatovali umístění pomezních kamenů staroveských polností. Prach a únavu pak všichni vespolek spláchli při následujícím občerstvení.

Tuto tradici popisuje pan František Pinkava ze sousedního Brušperka v knize „Brušperk a jeho okolí“, kterou v Olomouci roku 1869 vydala Občanská Beseda města Brušperku.

Čas válek a období totalitního režimu pokračování tradice nepřála, teprve v roce 1969 se staroveští znalci a ctitelé místní historie úspěšně pokusili o vzkříšení „Jizdy“ u příležitosti oslav 700 let založení obce.

Rok 1999 přinesl oživení tradic starých časů v podobě udělení obecního znaku a praporu. Kulatý rok 2000 pak začal psát další kapitolu historie obce – horké červnové dny toho roku daly rámec opět obnovené tradici „Jizdy“ jako součásti Staroveských obecních slavností. Jejich 1. ročník umožnil seznámit spoluobčany s podobou nového obecního znaku a praporu. Slavnosti tak rozvíjejí starobylou tradici, pochopitelně v novodobém hávu a s novými prvky. Vystupují zde děti místní školy, folklorní soubory domácí i zahraniční, pěvecké sbory, herci i šermíři. Zpestření přináší další bod starodávné tradice – výplata selských synků lískovým prutem.

DSC_1085.jpg5. ročník slavností v roce 2004 dostal další podnět – jeho program rozšířila nově založená tradice: Folklorní festival Poodří Františka Lýska, probíhající postupně ve Staré Vsi, Proskovicích a Jistebníku. Festival připomíná odkaz Františka Lýska (rodáka ze sousedních Proskovic, narozeného roku 1904), vynikajícího sbormistra, hudebního pedagoga, národního umělce (1975). Pro hudební kulturu našeho kraje má F. Lýsek nezastupitelné místo jako zakladatel dětského pěveckého sboru Jistebničtí zpěváčci (1929 - 1938), folklorní tradice obohatil záznamem kolem 1400 lašských a slezských lidových písní.

Přízemí zámku je v době slavností využíváno k pořádání doprovodných akcí – výstav obrazů, ručních prací, výrobků uměleckých řezbářů apod. V říjnu pak hostí hala místní tělovýchovné jednoty účinkující Podzimních obecních slavností, na kterých se střídají vystoupení folklorních souborů z blízkých i vzdálenějších krajů republiky nebo dokonce soubory zahraniční.