Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Občan > Potřebuji si vyřídit > Poplatky a platby > Užívání veřejného prostranství

UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ

Místní poplatky - dle OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

 

Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den

Za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb  10 Kč
Za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje  10 Kč
Za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje  10 Kč
Za umístění reklamních zařízení  10 Kč
Za užívání veřejného prostranství pro kulturní akce    5 Kč
Za užívání veřejného prostranství pro sportovní akce    5 Kč
Za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce  10 Kč

 

Pronájem místností zámku 

Velký sál  3 Kč/m2/hod.
Malé místnosti  5 Kč/m2/hod.
INFO centrum 700 Kč s DPH/den
Velký sál v 2.NP  1.000 Kč s DPH/den

 

2.NP – rekonstruované místnosti

Hlavní sál (zasedací místnost č.218 vč. vybavení nábytkem) 7,494 x 11,44 85,80 m2
Menší sál (zasedací místnost č. 203, bez nábytku)     7,52 x 9,42     70,84 m2
Věžní místnost (2.NP č. 220 a 3.NP č. 320)     4 x 4,60 18,40 m2

 

Místnosti v 2.NP

Místnost Rozměry Plocha Plocha (zaokrouheno)
č. 204 7,07 x 5,21 36,83 37 m2
č. 205 7,07 x 5,38 36,04 38 m2
č. 206 6,29 x 5,86 36,86 37 m2

č. 207

2,67 x 5,86 15,65 16 m2
č. 208 7,55 x 5,86 44,24 44 m2
č. 209 2,64 x 5,86 15,47 16 m2
č. 210 9,05 x 5,80 52,50 53 m2

 

Místnosti v 3.NP 

Místnost

Popis

0 - 2 h. 3 - 6 h. celodenní

č. 218

Zasedací místnost, včetně nábytku (cca 85 m²)

500 Kč 1.000 Kč 1.500 Kč

č. 203

Zasedací místnost bez nábytku (cca 70 m²)

400 Kč    600 Kč 1.000 Kč

č. 204, 205, 206, 208, 210

Střední místnosti, bez nábytku (cca 40 m²)

300 Kč   500 Kč   700 Kč

č. 220, 320, 207, 209

Věžní, menší místnosti, bez nábytku (cca 18 m²)

200 Kč   400 Kč   600 Kč

Gymnastický sál 3.NP

Tělocvična, zkušebna (cca 80 m²)

400 Kč   600 Kč 1.000 Kč

 Při dlouhodobém pronájmu, nebo specifických požadavcích, je možná dohoda o úpravě výše nájemného.

 

Provedení svatebních obřadů

  Obřadní síň Zámecký park Jiné vhodné místo
Občané s TP v obci   750 Kč   500 Kč   500 Kč
Občané s TO mimo obec 3.000 Kč 3.000 Kč 1.000 Kč

K cenám je nutno připočítat 21% DPH