Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Občan > Potřebuji si vyřídit > Komunální odpad > Komunální odpad 2024

SYSTÉM POPLATKŮ ZA ODKLÁDÁNÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Potřebujete se přihlásit k místnímu poplatku, provést změnu velkosti nádoby, upravit četnost svozů  nebo máte poškozenou nádobu?

MOŽNOSTI:

  • přijďte na OÚ
  • pro přihlášení a přistavení nové nádoby - vyplňte formulář, přineste nebo zašlete na OÚ (e mail, datová schránka)
  • pro změnu velikosti nádoby, počtu, četnosti svozů nebo výměnu poškozené nádoby - vyplňte formulář, přineste nebo zašlete na OÚ (e mail, datová schránka)

KONTAKT:

Ing. Petra Chvostková

e mail: petra.chvostková@stara-ves.cz

tel.: 725 705 722

Podrobný rozpis svozů naleznete v sekci: Rozpis svozů komunálního odpadu 2024

Motivace pro změnu systému odpadového hospodářství:

Zastupitelstvo obce vydalo na svém 5. zasedání dne 25. 9. 2023 novou Obecně závaznou vyhlášku obce o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci s účinností od 1. 1. 2024. Co to pro nás znamená a co se změní?

  • Nový zákon o odpadech č. 541/2020 Sb.
  • Zvyšující se náklady na svoz a skládkování.
  • Rezervy v množství vytříděného odpadu (ne všichni třídí).
  • Svoz plně nevyužitých nádob (máme historicky naddimenzované nádoby z doby vytápění tuhými palivy, svozové firmě platíme za odvoz nádoby nezávisle na tom, jak je zaplněna).

Před měsícem 24. 8. proběhla veřejná debata s občany, 18. 9. v pondělí další diskuze se zastupiteli na pracovním zastupitelstvu. Beseda s občany je veřejně přístupná na YouTube kanálu obce. Obě debaty byly cenné s ohledem na připomínky a postřehy. Výsledkem nejen posledních 2 diskuzí, ale také několikaměsíční práce Komise pro životní prostředí a členů Rady obce, byly dva návrhy, které získaly u zastupitelů srovnatelnou podporu.

1) Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství (úprava stávajícího poplatku na osobu).

2) Poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci (nový systém, varianta kapacita soustřeďovacích prostředků).

V obou systémech lze s určitou mírou úspěšnosti řešit výše zmíněné výzvy, které byly motivací pro změnu. Zastupitelé rozhodli, že lepším způsobem je výběr poplatku z nemovité věci.

Mezi výhody patří:

  • Komfort. Volnost volby velikosti nádob vzhledem k produkci odpadu a dle toho odpovídající cena. Reálně občan zaplatí dle skutečné produkce odpadu, což může být jak méně, tak i více, než je v současném systému na osobu. Je to stejný model, na který jsme zvyklí při vyúčtování elektřiny, plynu, vodného, stočného atd.
  • Spravedlivost výpočtu poplatku. Každá osoba zaplatí stejnou částku za litr odpadu. V současném systému jsou běžné několikanásobné rozdíly v množství odvezeného odpadu (resp. nádob), přitom všichni dosud platíme stejnou částku na osobu.
  • Četnost svozu a velikost nádob si určuje občan. Přenášíme tím rozhodnutí na volbu nádob na občana. Bude při výběru tarifu vždy efektivnější, než když vše nařídíme příkazově svrchu. Stručné shrnutí obou návrhů naleznete v přiložené tabulce.

Návrh spočívající v úpravě stávajícího systému „na osobu“ počítal s ponecháním stávající ceny za rok na občana, snížením četnosti svozu na co 14 dní a delší, direktivně určený objem nádoby dle počtu obyvatel nemovitosti.

Druhý návrh „na nemovitost“ nastavuje cenu v závislosti dle počtu litrů rezervované kapacity nádoby s cenou 0,9 Kč za litr, což při orientačním přepočtu vychází na nejnižší možnou cenu 468 Kč za rok na osobu. Výsledná cena se odvíjí od velikosti nádob a četnosti svozu a může být podobná nebo i vyšší než nyní. Návrh zachovává týdenní četnost svozu a nabízí možnost volně si zvolit jak četnost svozu, tak velikost nádoby. Jednoduše se na konci roku vynásobí množství rezervované kapacity nádob v litrech Nová vyhláška obce o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu s cenou za litr, případně se použije minimální množství odpadu na osobu za měsíc, viz. níže.

Zatímco první návrh „na osobu“ umožňuje vcelku jednoduše zavádět různé úlevy na osobu, u druhého návrhu „na nemovitost“ nejsou úlevy z principu poplatku na nemovitost doporučovány. To se dá ovšem řešit např. pomocí darů pro specifické skupiny občanů (např. pro samostatně žijící osoby nad 85 let) a vyvést tak systém úlev mimo vyhlášku o odpadech. U systému na nemovitost je také možnost sdílet nádoby mezi nemovitostmi a dostat se tak na kratší četnost svozu a vyšší objemy nádob za rozumnou cenu. Riziko nelegálních skládek je u obou systémů stejné, záleží hlavně na lidech, a v obou systémech bychom se s tímto problémem museli vypořádat, ať už z důvodu striktního omezení velikosti nádob u systému „na osobu“, tak v případě neuvážené volby malé nádoby u systému „na nemovitosti“. Toto jsme se však u systému „na nemovitost“ snažili podchytit minimálním množstvím odpadu, za který je nucen každý zaplatit, a činí 40 l na osobu na měsíc (432 Kč na osobu za rok). U obou systémů by navíc bylo nutné navýšit objem kontejnerů na tříděný odpad, který ovšem rozpočet obce nijak výrazně nezatíží, jelikož za tříděný odpad dostaneme téměř stejnou částku, jakou platíme za jeho svoz.

Zatímco u stávajícího systému se platí zálohově, u nového systému „na nemovitost“ proběhne finální vyúčtování za rok 2024 až začátkem roku 2025. Je to z důvodu jednoduchosti výpočtu a možnosti měnit velikost nádob a četnost svozu kdykoliv během roku.

  Úprava stávajícího systému „na osobu“ Nový systém „na nemovitost“
Cena za rok 780 Kč na osobu od 468 Kč (po přepočtu na osobu)
Četnost svozu co 2 týdny, co 4 týdny co 1 týden, co 2 týdny, co 4 týdny
Velikost nádoby Příkazem stanovený objem nádob dle počtu obyvatel nemovitosti. Možnost zvolit si objem nádob dle
požadavků.
Solidarita (děti, senioři) Možnost úlev v rámci vyhlášky. Možnost darů pro určité skupiny osob, žádost – získá příspěvek v oprávněných případech.
Sdílení nádob    
Riziko nelegálních skládek stejné stejné
Administrativa Nahlášení změny na OÚ – platba za každého poplatníka Nahlášení změny na OÚ - platba za nemovitost
Sběrný dvůr K využití pro všechny občany.

K využití pro všechny občany.