Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Občan > Postup při nalezení toulavých psů či zvířat

Postup při nalezení toulavých psů či zvířat 

Obce mají zákonem stanovenou povinnost postarat se o nalezené zvíře. Obec Stará Ves nad Ondřejnicí má pro tyto případy uzavřenou smlouvu s Útulkem Sedliště na odchyt a komplexní zajištění toulavých a opuštěných psů na území naší obce a jejich umístění v útulku na adrese Sedliště 114, 739 36 včetně veterinárního vyšetření a ošetření.

To ale pochopitelně neznamená, že zatoulanému zvířeti nemůžete sami nějakým způsobem poskytnout pomoc nebo vhodným způsobem být nápomocni obecnímu úřadu při řešení tohoto problému. Pokud dojde k nálezu opuštěného, poraněného či zatoulaného psa, nejjednodušší způsob jak tuto informaci rozšířit tak, aby se rychle dostala k majiteli, je psa vyfotit a nasdílet fotku s informací o místě jeho pohybu do skupiny občanů: FB - skupina Stará Ves nad Ondřejnicí

  • Jestliže není možné psa vyfotit, je dobré ho alespoň pokud možno přesně popsat. Co nejpřesnější popis psa usnadní majitelům jeho identifikaci.
  • Zavolejte na obecní úřad tel.: +420 558 669 201 nebo starostu obce – tel. 602 541 091.
  • Je-li to možné, vyčkejte u psa do doby, než si jej převezme kompetentní osoba. 
  • Není-li toto možné, nahlaste směr, kterým se toulavý pes ubíral.

Nesnažte se za každou cenu o odchycení psa, vystresovaný pes by vás mohl pokousat. Jestliže se pes chová přátelsky a vy si troufnete ho odchytit, zkontrolujte, jestli má obojek, známku se jménem a kontaktem na majitele. Pokud se vám podaří zjistit číslo na majitele a máte u sebe telefon, můžete ho zkusit zkontaktovat.

Pokud bydlíte poblíž, pes je ochotný jít s vámi a máte možnost se o něj dočasně postarat, zkuste ho vzít domů a až pak kontaktovat majitele, případně OÚ, pana starostu viz kontakty výše.

Postup při využití služeb útulku:

  1. Odchytová služba Útulku Sedliště na základě smlouvy s obcí provede odchyt (cena za odchyt je cca 1000 Kč), zvíře umístí do odchytového kotce v útulku Sedliště zajistí potřebné veterinární úkony.
  2. Obec o nalezení zvířete bude občany informovat obvyklým způsobem (na webových stránkách obce, facebooku obce, obecním rozhlasem apod.).
  3. Pokud se majitel o zvíře přihlásí, je povinen uhradit obci Stará Ves nad Ondřejnicí veškeré náklady za provedené veterinární úkony a náklady za odchyt. Poté mu bude zvíře předáno. Cenu za pobyt zvířete v odchytovém kotci obec majiteli naúčtuje.
  4. Jestliže se majitel o psa nepřihlásí po uplynutí karantény (která závisí na stavu psa - většinou cca 14 dnů od umístění do útulku) může být pes předán do tzv. „náhradní péče“. Po uplynutí doby 4 měsíců se na základě darovací smlouvy stává člověk poskytující „náhradní péči“ novým majitelem psa.

V případě, že dojde k napadení osoby psem:

  • zavolejte Záchrannou zdravotní službu - 155 a Policii ČR - 158