Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obec a úřad > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb. (PDF)

1. Oficiální název

Stará Ves nad Ondřejnicí

2. Důvod a způsob založení

Obec Stará Ves nad Ondřejnicí (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích. Obec byla zřízena ze zákona č. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

 • je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce
 • je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu
 • vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající
 • pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů. Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Organizační struktura

Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Obec Stará Ves nad Ondřejnicí
  Zámecká čp. 1
  739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Obec Stará Ves nad Ondřejnicí
  Zámecká čp. 1
  739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí

 • 4.3 Úřední hodiny

  Základní informace

 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: +420 558 669 250, +420 558 669 201+420 558 669 295

 • 4.5 Adresa internetové stránky

  www.staraves.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Obec Stará Ves nad Ondřejnicí
  Zámecká čp. 1
  739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Elektronická podatelna

  Další elektronické adresy

  oustaraves@stara-ves.cz

 • 4.8 ID datové schránky

  asxbfrf

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu:

1681977339/0800 (Česká spořitelna, a.s.)

94-317767/0710 (Česká Národní Banka)

6. IČ

00297232

7. DIČ

CZ00297232

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

10. Příjem podání a podnětů

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

13. Licenční smlouvy

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 

Databáze poskytnutých informací 

 • 18. 2. 2020: Tazatel požadoval zpřístupnění informací v 17 bodech týkajících se zejména kanalizace, výkupu pozemků a souvisejících výběrových řízení a smluv.
 • 8. 8. 2022: Tazatel požadoval zpřístupnění informací k otázkám směřujícím k objasnění událostí v souvislosti s následnou smrtí H* O* a otázkám směřujícím k současnému postoji starosty a obecní rady na výše uvedené
 • 26. 7. 2023: Tazatel požadoval informace spojené se zájmem o koupi stavebního pozemku parc. č. 3327/3 v katastru Stará Ves nad Ondřejnicí.
 • 13. 10. 2023: Tazatel požadovat poskytnutí informací k výběrovému řízení VO Stará Ves nad Ondřejnicí 2022.
 • 25. 01. 2024: Tazatel požadovat poskytnutí informací k investičním plánům obce Stará Ves nad Ondřejnicí pro rok 2024.
 • 25. 01. 2024: Tazatel požadovat poskytnutí informací k posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky Zpracování  místní energetické koncepce obce Stará Ves nad Ondřejnicí