Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Občan > Potřebuji si vyřídit > Svatby

Svatby

Zaujala Vás svatba na zámku či jeho okolí? Naše obřadní síň se nachází v prvním patře renesančního zámku z 16. století a vytváří pro svatebčany kouzelnou atmosféru.

Pokud plánujete svatbu ve Staré Vsi nad Ondřejnicí, doporučujeme vám přečíst si následující stránku, kde naleznete podrobné informace o svatbách a možnostech rezervace.

Manželství na území České republiky lze uzavřít formou občanského nebo procírkevního sňatku. Manželství vzniká svobodným a úplným souhlasným projevem vůle muže a ženy, kteří hodlají vstoupit do manželství („snoubenci“), že spolu vstupují do manželství. Snoubenci mohou činit prohlášení o uzavření manželství před kterýmkoliv matričním úřadem. Svatební obřad je veřejný a slavnostní, činí se za přítomnosti dvou svědků.

Jak probíhá rezervace termínu? 

Termín je možné rezervovat e-mailem, telefonicky ale také osobně, kdy s Vámi matrikářka zkonzultuje termín a možnosti. Po následné domluvě je nezbytné se dostavit na matriční úřad s potřebnými doklady (viz.níže). V tuto chvíli je termín závazný. Na matrice vyplníte dotazník k uzavření manželství a domluvíte si případné detaily. 

Občanský sňatek

Občanský sňatek lze uzavřít před starostou, místostarostou nebo pověřeným členem zastupitelstva. Prohlášení musí být učiněno v přítomnosti matrikáře matričního úřadu, v jehož správním obvodu se manželství uzavírá — pokud tedy plánujete uzavřít manželství ve Staré Vsi nad Ondřejnicí, příslušný matriční úřad se nachází v přízemí zámku ve Staré Vsi nad Ondřejnicí. 

Manželství je možné uzavřít v těchto prostorách

 • v obřadní síni zámku ve Staré Vsi nad Ondřejnicí nebo
 • po dohodě na jiném vhodném místě ve správním obvodu Staré Vsi nad Ondřejnicí - například nádvoří zámku, zámecký park, nádvoří u domu č.p. 306 (Hotel Palfrig) či jakékoli jiné místo - podmínkou je aby zvolené místo bylo důstojné. V tomto případě je uzavření manželství na jiném vhodném místě zpoplatněno částkou 3 000 Kč (dle ceníku správních poplatků).

Manželství je možné uzavřít v těchto časech

 • sobota 10:00, 11:00, 12:00, 13:00 a 14:00 nebo
 • po dohodě v jinou dobu než je stanoveno radou obce, záleží na domluvě s matrikářkou. V tomto případě je uzavření manželství v jinou dobu zpoplatněno částkou  3 000 Kč (dle ceníku správních poplatků).


Pro rezervaci termínu můžete využít emailovou komunikaci (michaela.lanikova@stara-ves.cz
nebo nás můžete kontaktovat na telefonním čísle +420 725 168 485, či +420 558 669 250 a vyžádat si spojení na matriku.

 

K vyřízení formalit  prosíme snoubence aby se osobně dostavili na matriční úřad v úředních hodinách a předložili:

 • platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní doklad)
 • rodný list 
 • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li rozvedený, nebo úmrtní list zemřelého manžela, je-li ovdovělý
 • rodné listy společných dětí
 • jména a rodná čísla svědků, pokud již snoubenci vědí, kdo jim u obřadu bude svědčit.

Pokud je osoba, která hodlá uzavřít manželství, cizincem, kontaktujte prosím matriku v souvislosti s předkládanými doklady, vyřízení formalit je v tomto případě komplikovanější.

 

Snoubenci, kdy alespoň jeden z nich nemá trvalý pobyt na území České republiky, kromě výše uvedeného poplatku hradí navíc:

 • 5 000 Kč nemá-li ani jeden ze snoubenců trvalý pobyt na území České republiky, poplatek hradí jen jeden ze snoubenců,
 • 3 000 Kč z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území České republiky, poplatek hradí jen jeden ze snoubenců,

Občan, který uzavírá manželství v cizině, podá žádost o vysvědčení o právní způsobilosti podle místa trvalého pobytu, případně posledního trvalého pobytu na území ČR. Za vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině je účtován správní poplatek ve výši 500 Kč. Lhůta pro vyřízení žádosti je 30 dní. Žádost naleznete ZDE.

Církevní sňatek

K uzavření církevního manželství předloží snoubenci doklady jako u sňatků civilních.

Následně podají žádost o vydání osvědčení k uzavření církevního sňatku. Toto je nutné vyřídit osobně na příslušném matričním úřadu, v jehož obvodu má být manželství uzavřeno.

Osvědčení je platné 6 měsíců ode dne vydání. V této lhůtě je nutné manželství uzavřít. Toto osvědčení je zpoplatněno částkou 500 Kč. Žádost naleznete ZDE.

 

 

Matriční úřad vydá oddací list nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy bylo manželství uzavřeno, zpravidla ihned.