Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Občan > Potřebuji si vyřídit > Komunální odpad > Třídění odpadu a sběrná místa

TŘÍDĚNÍ ODPADU A SBĚRNÁ MÍSTA

Správným tříděním odpadu umožňujeme jeho recyklaci a materiálové využití a omezujeme vznik nových sládek. Kam tříděný odpad vyhodit?

 Ve Staré Vsi a Košatce je 12 separačních hnízd s barevnými kontejnery na tříděný odpad mapa sběrných míst

Umístění   Plast Sklo Papír Oděvy obuv Malé elektro
1 Stará Ves – Dolní konec - ul. Sportovní (pod mostem) 8 2 7 1 1
2 Stará Ves – Dolní konec - ul. Krmelínská  2 1 3 1  
3 Stará Ves – Dolní konec - Pekárna Šeděnka  2 1 3    
4 Stará Ves – Dolní konec - ul. Zahumenní - sběrný dvůr  4 1 3 1  
5 Stará Ves – Dolní konec - ul. U Kaple 2 1 2    
6 Stará Ves – Dolní konec - ul. U Pošty (škola) * 1  * 1  *      
7 Košatka – Lubinská - u KD  3 2 3 1 1
8 Stará Ves – Horní konec - ul. U Jezu 1        
9 Stará Ves – Horní konec - ul. Mlýnská - u restaurace 2 2 2    
10 Stará Ves – Horní konec  - ul. Ve Vrbí 1 1 1    
11 Stará Ves – Horní konec - Bytovky Brušperská ** 1  ** 1  ** 1  **    
12 Stará Ves – Nový Svět  1 1 1    

* ul. U Pošty - pro potřeby základní školy

** ul. Brušperská - umístěno na soukromém pozemku pro potřeby obyvatel bytových domů č.p. 589, 590, 591, 592, 593, 594

 

TŘÍDĚNÝ ODPAD A DNY SVOZU

PLASTY PAPÍR SKLO
pondělí, středa, pátek středa, sobota 1x za měsíc

NOVÝ SVĚT: jen pondělí a pátek

NOVÝ SVĚT: jen středa
NOVÉ BYTOVKY: jen středa

většinou v 2. týdnu v měsíci

   

Další podrobné informace o způsobu třízení odpadu naleznete i na webu: www.samosebou.cz

Papír

Papír

Modré kontejnery (nebo černé popelnice/kontejnery s modrým víkem)

Co sem patří: noviny, časopisy, reklamní letáky, kartony, sešity, papírové obaly, krabice roztrhané na menší kusy, balící papír, lepenka, kancelářský papír

Co sem naopak nepatří: voskovaný a uhlový papír (kopírák), obvazy, hygienické vložky, mokrý, mastný či jinak znečištěný papír

 

Plasty + nápojové kartony + kovové obaly 

Plasty

Žluté popelnice a kontejnery (nebo černé popelnice/kontejnery se žlutým víkem) 

Pozor: PET lahve a další duté obaly je třeba před vyhozením zmáčknout nebo sešlápnout!

Co sem patří: sešlápnuté PET láhve, plastové nádoby a láhve, plastové sáčky a fólie, čisté plastové obaly od mléka a ostatních mléčných výrobků, plastové tašky, čisté kelímky od jogurtů, výrobky z plastů, plechovky od potravin a nápojů, obaly od kosmetiky, šampónů, čisticích prostředků

Co sem nepatří: bakelit, guma, PVC, linoleum, pneumatiky, plastové nádoby od olejů a chemikálií, mastné a znečištěné obaly  

Sklo 

Zelený kontejner

Zelené kontejnery ve tvaru zvonu

Co sem patří: bílé nebo barevné sklo, vymyté skleněné láhve, zavařovací sklenice, výplně oken

Co sem nepatří: zářivky, porcelán, keramika, plexisklo, kovové uzávěry láhví, autosklo, drátěné sklo, zrcadla, plné nebo znečištěné láhve a nádobí.

 

 

Směsný komunální odpad

Komunální odpad vznikající činností fyzických osob – občanů po vytřídění využitelných složek a nebezpečného komunálního odpadu, tj. např. kuchyňské odpadky, smetí, konzervy od potravin, popel, znečištěný papír, znečištěné plasty apod., patří do nádob na směsný komunální odpad.

SVnO web sberny dvur 2[2].jpg

Jedlé oleje a tuky

Je možno odevzdat v uzavřených PET láhvích ve sběrném dvoře.

Biologický odpad

Velkou část tohoto odpadu (odpad ze zahrady i kuchyně) lze zkompostovat a vrátit ve formě kompostu zpět do půdy.

Fyzické osoby, produkující odpad na katastrálním území obce Staré Vsi nad Ondřejnicí, mohou ukládat biologický odpad do velkoobjemových kontejnerů přistavených ve sběrném dvoře. Fyzické osoby jsou povinny roztřídit biologický odpad na dřevní hmotu a ostatní (listí, tráva atd.). Jednorázové denní maximální množství uložení biologického odpadu na fyzickou osobu činí vozík 750 litrů.

Stavební odpad

  • Stavebním odpadem se rozumí stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem komunálním.
  • Stavební odpad lze použít, předat či odstranit pouze zákonem stanoveným způsobem (viz zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů – zákon o odpadech).
  • Stavební odpad mohou fyzické osoby, produkující odpad na katastrálním území obce Staré Vsi n. O., ukládat za úplatu do kontejnerů přistavených ve sběrném dvoře.

Železo a ostatní kovy

Lze odvézt do místní sběrny druhotných surovin ve firmě Pavel Nepraš, Stavebniny FELIX, na ulici Brušperská 418, tel: +420 558 680 053.

Objemný odpad

Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob.

Ve sběrném dvoře lze odevzdat objemný odpad pocházející z provozu domácnosti, tj. rozložený nábytek, koberce, matrace, textil a další. Odebírat nebudeme pneumatiky, které podléhají systému zpětného odběru. Odebírat budeme odpad o objemu 1 m3 za domácnost a rok – malý přívěsný vozík za osobní automobil. 

Bezplatné odevzdání velkoobjemového a nebezpečného odpadu produkovaného provozem domácností je určen pouze pro občany s trvalým pobytem v obci Stará Ves nad Ondřejnicí.

Prošlé léky

Pokud se léčiva stanou odpadem, považují se vždy za odpad nebezpečný. Kromě sběrného místa jsou povinny odebírat bezplatně prošlé léky všechny lékárny.

Nebezpečné odpady 

tyto odpady, nebo obaly jimi znečištěné, mají nebezpečné vlastnosti, které mohou ohrozit zdraví lidí a životní prostředí. Proto musí být využity či odstraněny ve speciálních zařízeních. Tyto odpady nepatří do běžné popelnice na směsný odpad. Jedná se např. o: barvy, lepidla, rozpouštědla, oleje, pesticidy, léky a domácí chemikálie... Nebezpečné odpady můžete odkládat do sběrného dvora. Když si nevíte rady s nějakým prázdným obalem, podívejte se na jeho etiketu, vždy by měla být na jeho obalu informace, jak s daným obsahem naložit. 

V případě, že v určitém časovém úseku produkujete těchto odpadů velké množství – provádíte např. rekonstrukci domu, tak si objednejte a zaplaťte přistavení velkoobjemového kontejneru u specializované firmy.