Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Občan > Potřebuji si vyřídit > Matriční úřad - svatby

Svatby

Pokud plánujte svatbu ve Staré Vsi nad Ondřejnicí, pročtěte si následující stránku, najdete zde bližší informace ke svatbám a jejich rezervacím.  

Manželství na území České republiky lze uzavřít formou občanského nebo církevního sňatku. Manželství vzniká svobodným a úplným souhlasným projevem vůle muže a ženy, kteří hodlají vstoupit do manželství (dále jen „snoubenci“), že spolu vstupují do manželství. Snoubenci mohou činit prohlášení o uzavření manželství před kterýmkoliv matričním úřadem. Svatební obřad je veřejný a slavnostní, činí se za přítomnosti dvou svědků.

Občanský sňatek

Občanský sňatek lze uzavřít před starostou, místostarostou nebo pověřeným členem zastupitelstva. Prohlášení musí být učiněno v přítomnosti matrikáře matričního úřadu, v jehož správním obvodu se manželství uzavírá — pokud tedy plánujete uzavřít manželství ve Staré Vsi nad Ondřejnicí, příslušný matriční úřad se nachází v přízemí zámku ve Staré Vsi nad Ondřejnicí. 

Manželství je možné uzavřít v těchto prostorách

 • v obřadní síni zámku ve Staré Vsi nad Ondřejnicí nebo
 • po dohodě na jiném vhodném místě ve správním obvodu Staré Vsi nad Ondřejnicí.

Manželství je možné uzavřít v těchto časech

 • sobota 10:00, 11:00, 12:00, 13:00 a 14:00 nebo
 • po dohodě v jinou dobu než je stanoveno radou obce

Uzavření manželství na jiném vhodném místě, či v jinou dobu (než-li je stanoveno radou obce) je dle ceníku správních poplatků zpoplatněno částkou  3 000 Kč.

V případě obřadů na jiném vhodném místě je důležité, aby zvolené místo bylo důstojné. Před započetím samotných příprav je nutné domluvit termín a místo konání obřadu na matrice.
 

Pro rezervaci termínu můžete využít emailovou komunikaci (michaela.lanikova@stara-ves.cz
nebo nás můžete kontaktovat na telefonním čísle +420 558 669 250 a vyžádat si spojení na matriku.

 

K vyřízení formalit v úředních hodinách se snoubenci dostaví osobně a předloží

 • platný doklad totožnosti 
 • rodný list 
 • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li rozvedený, nebo úmrtní list zemřelého manžela, je-li ovdovělý
 • rodné listy společných dětí
 • jména a rodná čísla svědků, pokud již snoubenci vědí, kdo jim bude u obřadu svědčit.

Pokud je osoba, která hodlá uzavřít manželství, cizincem, kontaktujte prosím matriku v souvislosti s předkládanými doklady.

Snoubenci, kdy alespoň jeden z nich nemá trvalý pobyt na území České republiky, kromě výše uvedeného poplatku hradí navíc:

 • 5 000 Kč nemá-li ani jeden ze snoubenců trvalý pobyt na území České republiky, poplatek hradí jen jeden ze snoubenců,
 • 3 000 Kč z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území České republiky, poplatek hradí jen jeden ze snoubenců,

Občan, který uzavírá manželství v cizině, podá žádost o vysvědčení o právní způsobilosti podle místa trvalého pobytu, případně posledního trvalého pobytu na území ČR. Za vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině je účtován správní poplatek ve výši 500 Kč. Žádost naleznete ZDE.

Církevní sňatek

K uzavření církevního manželství předloží snoubenci doklady jako u sňatků civilních.

Následně podají žádost o vydání osvědčení k uzavření církevního sňatku. Toto je nutné vyřídit osobně na příslušném matričním úřadu, v jehož obvodu má být manželství uzavřeno.

Osvědčení je platné 6 měsíců ode dne vydání. V této lhůtě je nutné manželství uzavřít. Toto osvědčení je zpoplatněno částkou 500 Kč. Žádost naleznete ZDE.

 

 

Matriční úřad vydá oddací list nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy bylo manželství uzavřeno, zpravidla ihned.