Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Občan > Potřebuji si vyřídit > Poplatky a platby > Stočné

STOČNÉ

Je poplatek za odvedení odpadní vody kanalizací a její vyčištění.

Objem odpadních vod, který spotřebitel platí ve stočném, se stanoví z objemu vody, který do domácnosti přitekl, tudíž z údaje o objemu vody přivedené do domu na vodoměru.

Stanovení ceny za stočné: odebraný objem vody se vynásobí cenou za 1 m3 stočného.

Na základě rozhodnutí Rady obce Stará Ves nad Ondřejnicí byla v souladu s platnou legislativou schválena cena stočného s účinností od 1. ledna 2024 takto: 

 

voda odvedená (stočné):  

53,77 Kč/mbez DPH
60,22 Kč/m3 s DPH

 

     

                                              

PLATBA ZA STOČNÉ:

  • probíhá na základě vystavené faktury (s QR kódem) čtvrtletně (březen, červen, září, prosinec) na základě podkladů o stavu vodoměrů, které poskytuje společnost Severomoravské vodovody a kanalizace a.s. 
  • hotovosti/platební kartou na pokladně OÚ Stará Ves nad Ondřejnicí
  • bankovním převodem na č. ú. 1681977339/0800, VS (přiřazený VS)

 

SNÍŽENÍ MNOŽSTVÍ STOČNÉHO:

Pokyny:

  • Dle zákona o vodovodech a kanalizacích č.274/2001Sb, v platném znění, můžete o snížení požádat, pokud vodu dodanou vodovodem zčásti spotřebujete bez vypouštění do kanalizace a toto množství je prokazatelně větší než 30 m3/rok.
  • Voda, u které je nárokováno snížení stočného bude měřena tzv. podružným vodoměrem, tento si osadí každý žádající odběratel na své vlastní náklady.
  • Žádost o snížení stočného je nutné podat do 30. 6. 2024 a poté každý další rok, žádost se automaticky neobnovuje!
  • K první žádosti je nutné doložit kopii přesné výměry bazénu (z předávacího protokolu, kupní smlouvy apod.) popř. fotodokumentaci. Toto již není nutno další roky opakovat, pouze v případě nového bazénu.
  • Objem bazénu musí být nad 30 m3.
  • Před napouštěním bazénu je nutné vyzvat technika provozování kanalizace v obci Tomáše Daňka, tel. č. 739 588 676 k prvotní kontrole.
  • Stejný postup je nutno opakovat i při vypouštění bazénu.

                                                      

Obecní úřad Stará Ves nad Ondřejnicí, Zámecká 1, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí

e-mail: petra.chvostkova@stara-ves.cz                        telefon: 558 669 201, 725 705 722