Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Festival Poodří F. Lýska

Festival Poodří F. Lýska

Festival Poodří Františka Lýska, zapsaný spolek

Počátky festivalu Poodří Františka Lýska jsou spojeny s rokem 2004 a stým výročím narození Františka Lýska - hudebního pedagoga, zakladatele a sbormistra Jistebnických zpěváčků a sběratele lidových písní na Lašsku. Svým zaměřením festival naplňuje jeho hudebně pěvecký a folklorní odkaz.

Prof. PhDr. František Lýsek, DrSc. (* 2. 5. 1904 Ostrava - Proskovice, +16. 1. 1977 Brno), profesor PdF Masarykovy univerzity v Brně, sbormistr, hudební pedagog, doktor věd o umění. Národní umělec (1975). Vedoucí katedry hudební výchovy (1952 - 1970), působil také na konzervatoři a JAMU. Autor metody nápěvkové intonace, řady monografií, např.: Cantus choralis infantium(1969), Vox liberorum (1976), kde výzkumem prokázal, že zpěv předchází řeči. Lýskovými dětskými pěveckými sbory prošlo během 50leté činnosti přes 10 tisíc dětí. Jistebničtí zpěváčci (1929 - 1938) a Dětský sbor z Baťova (1938 - 1945) stály u zrodu estetické kategorie dětského sborově pěveckého umění 20. stol., Brněnský dětský sbor (1945 - 1977) dovedl Lýsek ke světovému věhlasu. Zapsal kolem 1400 lašských a slezských lidových písní.

První ročník festivalu v roce 2004 zahájilo 2. května v Lýskově rodišti – Proskovicích - slavnostní odhalení pamětní desky umělce, umístěné na průčelí zdejší základní školy. Autorem busty je akademický sochař Miroslav Rybička.

Slavnostní chvíle doplnilo vystoupení dětských pěveckých sborů i folklorní program Lašského souboru písní a tanců Ondřejnica a Cimbálové muziky Ondřejnica s písněmi zapsanými Františkem Lýskem. Součástí oslav se stala také vernisáž putovní výstavy k 100. výročí narození Fr. Lýska.

Na úvodní část festivalu v Proskovicích navázal bohatý program ve Staré Vsi n. O. („Jizda kole obila", Zámecké léto, Staroveská podzimní slavnost) a v Jistebníku (Náves Jistebnických zpěváčků, odhalení základů sousoší Jistebnických zpěváčků – dílo akademického sochaře Miroslava Rybičky).

Významným bodem Staroveské podzimní slavnosti se stala 9. října 2004 prezentace 1. vydání obsáhlé publikace Písně z Lašska, jak je zaznamenal Fr. Lýsek (vydal Etnologický ústav AV ČR Brno).

V roce 2008 proběhl jubilejní, již 5. ročník festivalu. Mezi třemi stovkami účinkujících byli také hosté ze slovenského Brezna nebo sicilský folklorní soubor I BURGISI DI MARSALA.

Pořadatelem festivalu jsou obce Stará Ves nad Ondřejnicí (sídlo Lašského souboru písní a tanců Ondřejnica), Jistebník (místo působení Jistebnických zpěváčků ve třicátých letech minulého století) a městský obvod Ostrava-Proskovice (rodná obec Františka Lýska).

Organizaci festivalu zajišťuje festivalová rada a realizační týmy v jednotlivých obcích. Zúčastňují se ho dětské i dospělé pěvecké a folklorní soubory domácí i zahraniční. Součástí programu jsou semináře pro učitele hudební výchovy, sbormistry a zájemce s tématikou současnosti i historie pěveckých sborů a folklorních souborů.

Webové stránky Festivalu Poodří