Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Občan > Potřebuji si vyřídit > Komunální odpad

Komunální odpady

Jak již bylo avizováno na letácích, po posledním provedeném svozu roce 2023 začala výměna nádob na směsný komunální odpad.

  1. Prioritně jsou měněny nádoby, kde došlo k navýšení objemu nádoby a četnosti svozu.
  2. Dále jsou aktualizovány nálepky četnosti svozů u nádob, kde objem nádoby zůstane stejný.
  3. V poslední řadě budou měněny nádoby, u kterých došlo ke snížení objemu nádoby a případně ke změně četnosti svozu. Těchto nádob je nejvíce a změna bude probíhat v průběhu měsíce ledna. Do okamžiku výměny nádob za nové mohou být nádoby vyvezeny dle původního tarifu, plátce v tomto případě neplatí nic navíc (náklady jdou na vrub společnosti OZO Ostrava s.r.o.).

Prosím nechte nádoby na komunální odpad přístupné tak, aby mohly být vyměněny.

Podrobný rozpis svozů naleznete v sekci: Rozpis svozů komunálního odpadu 2024

 

MÍSTNÍ POPLATEK ZA ODKLÁDÁNÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU Z  NEMOVITÉ VĚCI

Od 1. 1. 2024 vstupuje v platnost Obecně závazná vyhláška obce o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci. Důvodem je nový Zákon o odpadech č. 541/2020 Sb. Poplatek bude vypočítán dle skutečně objednané kapacity nádob a četnosti svozů.

Splatnost poplatku za odvoz komunálního odpadu v roce 2024 je až ke dni 31. 3. 2025.

Občanům, kteří mají nastavený trvalý příkaz k úhradě, aby ho co nejdříve zrušili.

O dalších důvodech se dočtete podrobněji v sekci Nový systém poplatku za odkládání komunálního odpadu.

 

Co je nutné udělat:

  • zvolit si objem nádoby a četnost svozu vyplněním a odevzdáním formuláře na obecní úřad (osobně, e-mailem, datovou schránkou)
  • k výběru správného tarifu můžete využít i kalkulačky
  • formulář ke stažení níže nebo osobně na obecním úřadě

Formulář — ohlášení k místnímu poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

Vysvětlivky k formuláři:

Význam pojmu bydliště je důležitý pro uvedení správného počtu poplatníků za danou nemovitost. Zde je velmi důležité rozlišit pojem bydliště a pojem trvalý pobyt. Při zaváděném poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci je totiž rozhodující, kdo má v dané nemovitosti bydliště (tedy skutečně v daném místě žije a vytváří odpad). Započítají se tedy i podnájemníci a další osoby, které zde bydlí, ale mají hlášen trvalý pobyt v jiné obci. Naopak osoby, které mají hlášen trvalý pobyt ve Staré Vsi, ale mají bydliště (žijí) v jiné obci, se do formuláře neuvádějí (neprodukují zde žádný odpad).

Osoby mající trvalý pobyt v jiné obci si mohou na obecním úřadě následně vyžádat potvrzení, že v naši obci platí poplatek za odpad, a to předložit v místě, kde mají hlášen trvalý pobyt, aby tam nemuseli znovu platit tento poplatek.

Podrobnější vysvětlení naleznete v právním výkladu k místnímu poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.

 

Jak si vybrat vhodný tarif pro komunální odpad Jak si vybrat vhodný tarif pro komunální odpad

Informace: Ing. Petra Chvostková, e-mail: petra.chvostkova@stara-ves.cz, tel: +420 558 669 201, +420 725 705 722