Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obec a úřad > Stavby

Stavby


Tato sekce poukazuje na rozmanitost projektů, které v letech nedávných byly realizovány na území obce a umožňuje nahlížejícím získat informace o konkrétní stavbě. 

Tato stránka nemá žádné podstránky.

Novější 1

Přehled staveb Obce Stará Ves nad Ondřejnicí

Přehled staveb Obce Stará Ves nad Ondřejnicí

Více

Publikováno 7. 8. 2023 12:46

Stará Ves nad Ondřejnicí - odkanalizování obce, II. etapa

Nová navržená splašková kanalizace bude napojena na stávající stokovou síť, která zajistí transport odpadních vod na ÚČOV města Ostravy a ČOV obce Krmelín.

Více

Publikováno 7. 8. 2023 12:45

Chodníky Košatka nad Odrou

Výstavba jednostranného chodníku podél silnice III/4804 od kulturního domu po konec zástavby před mostem ev. č. 4804-2.

Více

Publikováno 7. 8. 2023 12:40

Snížení energetické náročnosti ZŠ Stará Ves nasd Ondřejnicí a rekonstrukce kuchyně ZŠ

Komlexní zateplení objektu základní školy, obvodových stěn, výměna nevyhovujících výplní otvorů, zateplení střešního pláště, oprava stávajících ponechaných konstrukcí. Kotelna - ubourání komínu do menší výšky, nová technologie vytápění, úprava  elektroinstalace.

Více

Publikováno 7. 8. 2023 12:34

Víceúčelové hřiště ZŠ Stará Ves nad Ondřejnicí včetně odvodnění, oplocení a tribun

Víceúčelové sportovní hřiště určené především pro hru tenisu, basketbalu, badmintonu a malého fotbalu. Hřiště bude provedeno s povrchem z umělé trávy položeným na pružnou litou podložkou.

Více

Publikováno 7. 8. 2023 12:32

Rekonstrukce stávajících vodních nádrží a nový výpustný objekt z Dolní nádrže

Více

Publikováno 7. 8. 2023 12:28

Sběrný dvůr Stará Ves nad Ondřejnicí

Vybudování sběrného centra, ve kterém občané budou moci odevzdávat nebezpečný a objemový odpad. Odpady se budou odvážet k využití nebo odstranění do zařízení k tomu určených.

Více

Publikováno 7. 8. 2023 12:27

Chodník se smíšeným provozem Brušperská I. etapa

Realizace chodníku se smíšeným provozem cyklistů od křižovatky ul.Brušperské se silnicí I58 k obchodu na Húře.

Více

Publikováno 7. 8. 2023 12:24

Cyklostezka Košatka nad Odrou

Stavba nové cyklistické stezky v celkové délce 750 m a šířce 2 m + 0,25 m krajnice po obou stranách umístěné na pozemcích p.č. 2386, 1966, 2326, 2327 a 2328 v k.ú. Košatka nad Odrou.

Více

Publikováno 7. 8. 2023 12:22

Vybudování multimediální jazykové laboratoře ZŠ Stará ves nad Ondřejnicí

Změna účelu užívání a rekonstrukce stávající studovny a čítárny. Místnost bude nově sloužit jako multimediální laboratoř jazyků. 

Více

Publikováno 7. 8. 2023 12:20

Novější 1