Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Služby a instituce > Sběrný dvůr

Sběrný dvůr

Otevírací doba sběrného dvora 

Sběrný dvůr

  1. 4. - 31. 10.  1. 11. - 31. 3. 
Středa 8:00 - 12:00  12:30 - 17:30 11:00 – 16:45 hod.
Sobota 8:00 - 12:00  12:30 - 17:30 08:00 – 13:45 hod.

 

 vedoucí zařízení: Daniel Venclík, hospodář obce, tel. č.: 558 669 250, 724 282 283

 

 

 

 

 

Seznam odpadů, které je možno odkládat ve sběrném dvoru ve Staré Vsi nad Ondřejnicí

Zdarma

 • objemné odpady z domácnosti (koberce, nábytek...)
 • použité elektrospotřebiče (televizory, chladničky, drobné elektrospotřebiče...)
 • plast - mimo PET lahve
 • dřevo - starý nábytek (rozebraný), dřevotříska
 • nebezpečné odpady z domácnosti (barvy, ředidla, léky, použité oleje, chemikálie...)
 • bioodpad (tráva, listí, zeleň ze zahrádky, ovoce, větve) 

Za úplatu

 • čistá stavební suť - cihly, beton (do 30 cm, bez armování), obklady, dlažba, omítka, zemina, kamení, střešní tašky na bázi betonu, keramiky nebo cihly
  • 1 kg = 1,50 Kč
 • směsný stavební odpad - suť znečištěná (papírem, plastem, dřevem, sklem, kovem apod.), sádrokarton, umakart, lepenka, izolační materiály; směsný stavební odpad nesmí obsahovat nebezpečné odpady (eternit, výrobky z azbestu, skelnou vatu …)!
  • 1 kg = 3 Kč

Sběr a svoz objemného odpadu

 • Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob.
 • Objemný odpad lze odevzdávat bezúplatně ve sběrném dvoře.

Shromažďování biologického odpadu 

 • Biologický odpad - fyzické osoby, produkující odpad na katastrálním území obce Staré Vsi nad Ondřejnicí, mohou ukládat biologický odpad do velkoobjemových kontejnerů přistavených ve sběrném dvoře. Fyzické osoby jsou povinny roztřídit biologický odpad na dřevní hmotu a ostatní (listí, tráva atd.). Jednorázové denní maximální množství uložení biologického odpadu na fyzickou osobu činí vozík 750 litrů.
 • Jedlé oleje a tuky je možno odevzdat obsluze v uzavřených PET láhvích ve sběrném dvoře.

Nakládání se stavebním odpadem 

 • Stavebním odpadem se rozumí stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem komunálním.
 • Stavební odpad lze použít, předat či odstranit pouze zákonem stanoveným způsobem (viz zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů – zákon o odpadech).
 • Stavební odpad mohou fyzické osoby, produkující odpad na katastrálním území obce Staré Vsi n. O., ukládat za úplatu do kontejnerů přistavených ve sběrném dvoře.

Třídění stavebního odpadu: 

 • Čistá stavební suť – cihly, beton (do 30 cm, bez armování), obklady, dlažba, omítka, zemina, kamení, střešní tašky na bázi betonu, keramiky nebo cihly.
 • Směsný stavební odpad – suť znečištěná (papírem, plastem, dřevem, sklem, kovem apod.), sádrokarton, umakart, lepenka, izolační materiály. Směsný stavební odpad nesmí obsahovat nebezpečné odpady (eternit, výrobky z azbestu, skelnou vatu…).

Provozní řád Sběrného dvora