Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Sport > TJ Stará Ves n/O. > Historie tělovýchovného hnutí

Historie tělovýchovného hnutí

V Praze v roce 1862 je PhDr. Miroslavem Tyršem založena tělocvičná jednota Sokol. Ideje sokolského hnutí se kolem roku 1900 postupně začínají objevovat i na Ostravsku. Od počátku 20. století dochází k rozvoji spolkové činnosti, hlavními nositeli pokroku jsou tělocvičné spolky Sokol, Orel a DTJ (Dělnická tělocvičná jednota). K náplni jejich činnosti zdaleka nepatří jenom „cvičení těla" – stejnou pozornost jejich členové věnují divadlu, hudbě, vzdělávání. Své místo zde má i politická orientace těchto spolků.

 • 2. 12. 1906 - ustavující valná hromada ve Staré Vsi založila tělocvičnou jednotu Sokol, roku 1910 je založena knihovna, 1911 cyklistický odbor, ženský odbor, funguje zábavní odbor pořádající divadla, večírky, besedy. Po první světové válce vznikl sokolský hudební soubor J. Fabiána, takzvaná Fabiánova kapela. Roku 1925 Sokol začíná jako první v obci s novou hrou – házenou. Postupně se házená prosazuje i v dalších dvou spolcích. Později na krátký čas funguje lyžařský odbor. Roku 1928 bylo pod vedením cvičitele a hudebníka Josefa Fabiána zřízeno „Kino Sokol".
 • 1908 - pod vlivem úspěchů mladé sokolské organizace je založena tělocvičná jednota Orel. Spolek je katolicky orientovaný a má zejména aktivizovat staroveskou katolickou mládež.
 • 17. 8. 1919 - na popud funkcionářů místní sociálně-demokratické strany dělnické byla založena staroveská organizace DTJ (Dělnické tělovýchovné jednoty). Pořádala přednášky a hrála divadlo.
 • 12. 4. 1941 - je z moci úřední rozpuštěn Sokol, o den později Orel. V činnosti smí pokračovat pouze DTJ. Mnozí členové Sokola se aktivně účastní odboje proti fašistické okupaci, zejména v organizaci Obrana národa. Oběťmi války z řad členů Sokola se stali: Hynek Polášek, Rudolf Polášek, Vilém Lednický, Emil Sedláček, Eduard Hrabovský. Jedním z příslušníků partyzánského hnutí byl František Doležílek.
 •  19. 05. 1945 - je znovu obnovena činnost Sokola, byla obnovena i činnost Orla a DTJ.
 •  27. 02. 1948 - je sloučena veškerá tělovýchova v organizaci Sokol (od roku 1957 název TJ Sokol), tělovýchovná činnost poté probíhá zejména v oddílech ZTV (základní tělesné výchovy), národní házené a ledního hokeje, později též cyklistiky a lehké atletiky. 
 • 5. 1. 1964 - získává TJ Sokol Stará Ves jako první tělovýchovná jednota v Severomoravském kraji čestný titul Vzorná tělovýchovná jednota. Za vzornou propagaci TJ a velmi úspěšnou závodní činnost byl třem členům oddílu národní házené udělen titul „mistr sportu." Titul získali Radomír Horkel, Jan Tyleček a Bořík Hýl. Titul zasloužilý mistr sportu získal Dušan Růža, původně hráč národní házené, později reprezentant ČSSR v mezinárodní házené.
 • 1976 - byla dokončena výstavba šaten, běžecké dráhy, odvodnění a elektrického osvětlení.
 • 1984–1987 - stavba sportovní haly (do té doby funguje rarita – tělocvična v 2. patře staroveského zámku, předtím slouží za tělocvičny sály místních hostinců).
 • 1990 - nový název Tělovýchovná jednota Stará Ves nad Ondřejnicí.
 • 1997 - byla otevřena nová školní budova s moderním gymnastickým sálem, část hodin tělesné výchovy základní školy se z haly TJ přesouvá do těchto prostor.
 • 2006 - oslavy 100 let založení, výstavka, nový umělý povrch hřiště.
 • 2010 - po rekonstrukci byl znovu otevřen víceúčelový tzv. malý sál vybavený ozvučením a dataprojektorem.