Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obec a úřad > Partnerská spolupráce

Partnerská spolupráce

Partnerskými obcemi Staré Vsi nad Ondřejnicí jsou obce Raková ze Slovenské republiky a Lipowa z Polské republiky.

Partnerství Stará Ves n. O. – Raková

„Fond mikroprojektů“

Úvodem

„Rozešli jsme se proto, abychom se mohli zase spojovat.“

Často používané rčení velmi výstižně zachycuje stav vzniklý k 1. 1. 1993, kdy se český a slovenský národ pokojnou cestou vydaly na cestu samostatnosti. Vůle politiků však mohla rozdělit pouze území, instituce, nikoli vazby mezi lidmi. Nezaniklo ani přátelství mezi dvěma obcemi, vzdálenými od sebe 75 km a oddělenými najednou státní hranicí – mezi slovenskou Rakovou a moravskou Starou Vsí nad Ondřejnicí.

Zlomovým datem, kterým se oba státy naplno začlenily do procesu evropské integrace a začaly hledat cestičku k novému sbližování, je 1. květen 2004, kdy se Česká republika i Slovenská republika staly plnoprávnými členy Evropské unie. Můžeme pyšně konstatovat, že naše obce na obou stranách hranice měly v této chvíli před ostatními hodně velký náskok. V našem případě totiž už nešlo o navazování spolupráce, ale o její prohlubování. Evropské fondy pak jen zvýšily možnosti posilování kontaktů.

Evropské fondy podporují i začleňování dalších členských zemí. V duchu tohoto trendu navázaly Stará Ves i Raková příhraniční spolupráci a uzavřely na konci roku 2009 partnerskou dohodu s další obcí – gminou Lipowa z Polské republiky.

Chronologie hlavních událostí

 • 1993 - od tohoto roku mají vazby zahrádkářů ze Staré Vsi a Rakové podobu družebních vztahů, navazují na první kontakty a osobní přátelství vybudované v roce 1982.
 • 13. 12. 2002 - podpis Dohody o partnerství mezi základními školami.
 • 23. 6. 2003 - Zastupitelstvo obce Staré Vsi n. O. pověřuje starostu zahájit jednání o spolupráci s Rakovou v oblasti kultury, sportu a spolkové činnosti.
 • 11. 10. 2003 - starostové Ing. Dalibor Dvořák a František Broš slavnostně podepisují Partnerskou dohodu obcí Staré Vsi a Rakové.
 • 14. 3. 2003 - předsedové spolků chovatelů podepisují ve Staré Vsi Dohodu o partnerské spolupráci.
 • 2006 - začátek realizace společného projektu s názvem Přes přátelství k hlubšímu poznání pro roky 2006–2007 z fondu s názvem Interreg IIIA ČR – SR.
 • 1. 9. 2006 – podpis dohody o spolupráci dobrovolných hasičů obou obcí.
 • 25. 9. 2010 - začátek realizace druhého společného projektu Chceme o sobě vědět víc na roky 2010–2011.
 • 10. 6. 2011 - začátek realizace třetího společného projektu na rok 2011 s názvem Ukážeme Vám, čo vieme v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce SR – ČR 2007-2013 na rok 2011. Tento mikroprojekt je spolufinancován Evropskou unií z prostředků fondu mikroprojektů spravovaného Trenčianskym samosprávnym krajom. Nositelem projektu je Raková.
 • 13. 8. 2011 – je podepsána Partnerská dohoda o spolupráci mezi rybářskými organizacemi obou obcí.
 • 1. 4. 2012 – začátek realizace čtvrtého společného projektu na rok 2012 s názvem Rozumíme si…

Jak to všechno začalo?

Odpoveď na túto otázku nám poskytol člen ZO SZZ Raková pán Ladislav Strýček:

„V roku 1981 som nastúpil ako vojak z povolania na rádiolokačnú vojenskú základňu v Starej Vsi nad Ondřejnici. Začiatkom r. 1982 som sa zoznámil s pánom Jaroslavom Máchom (1916-1997) - vtedajším predsedom ČSZ, ktorý pracoval ako údržbár na vojenskej základni. Ešte v tom roku, keďže v okolí nášho pracoviska bola bohatá úroda sliviek, nám pán Mácha ponúkol možnosť využiť pálenicu ich zväzu. Na jar sme túto možnosť využili a pri pálení sme nadväzovali nové kontakty a utužovali vzniknuté priateľstvá i s ďalšími členmi zväzu, ktorí v rámci svojej činnosti nemali len pálenicu, ale i muštáreň. Myšlienka na muštáreň ma zaujala natoľko, že som s tým oboznámil náš rakovský výbor s vtedajším predsedom Ignácom Jurčackom (neb.). Rakovský výbor sa ihneď rozhodol kontaktovať so Starou Vsou n. O. a prvú májovú sobotu r. 1983 sa uskutočnila prvá návšteva členov ZO SZZ z Rakovej v muštárni v Starej Vsi. Zloženie delegácie bolo nasledové: Ignác Jurčacko (neb.), Milan Poláček (neb.), Pavol Harvaník (neb.), Milan Maslík a Stanislav Honíšek. Tu sme ich srdečne přivítali – ja ako rodák z Rakovej a pán Mácha, ktorý ochotne prijal ponuku na ďalšiu spoluprácu. Po prehliadke muštárne i pálenice nám členovia ČSZ Stará Ves n. O. prisľúbili odbornú pomoc a poradenstvo pri budovaní našej muštárne v Rakovej a tým začala aktívna spolupráca medzi našimi spolkami, ktorá pokračuje dodnes. V ďalších rokoch sa spolupráca rozrástla na každoročné návštevy, kde si v priateľskom duchu upevňujeme priateľské vzťahy a taktiež vymieňame odborné skúsenosti v oblasti záhradkárstva. Pevne verím a dúfam, že táto dlhoročná už tradícia bude pokračovať i naďalej a v zdraví sa s našimi priateľmi, ktorí nám akosi prirástli k srdcu, opäť stretneme.“

Průlet historií partnerské spolupráce

Dobrat se k nějakému výčtu vzájemných návštěv z obou stran hranice, to dnes už není možné. Oficiální výjezdy totiž doplňuje nespočet setkání jednotlivců, kteří si pomáhají řešit problémy zahrádkářské, chovatelské, obecní, ale taky osobní. Kde myslíte, že se pekly koláče pro svatbu dcery bývalého rakovského starosty? No přece ve staroveské pekárně!

Je ovšem pravda, že k zintenzivnění vzájemné spolupráce přispěl – paradoxně – rozpad jednotného státu a následující zapojování do struktur Evropské unie, zejména „startovní“ unijní program přeshraniční spolupráce se složitým názvem Interreg IIIA. Na něj v krátkém sledu navázaly další projekty. Také tuto moderní fázi spolupráce, tentokrát už velmi dobře zadokumentovanou, zachycuje následující chronologický přehled, jakýsi průřez historií partnerství dvou obcí na opačných stranách státní hranice.

 • Dlouholetá družební spolupráce začíná v roce 1982 kontakty zahrádkářů. Členové organizací se od roku 1983 pravidelně navštěvují, delegace obou spolků každoročně přijíždějí na výroční schůze partnerů, vzájemně se hostí a organizují poznávací a kulturní program.
 • 13. 12. 2002 podepisuje ředitel ZŠ Stará Ves n. O. Mgr. Pavel Plečka Dohodu o partnerství s ředitelkou ZŠ Raková Mgr. Štefánií Vokálovou. Slavnostní akt se odehrál v jídelně staroveské školy při návštěvě slovenských učitelů ve Staré Vsi.
 • 23. 6. 2003 Zastupitelstvo obce Staré Vsi n. O. na svém zasedání pověřuje starostu zahájit jednání o spolupráci s Rakovou v oblasti kultury, sportu a spolkové činnosti. Na následujícím setkání malých delegací obou obcí v „neutrální“ Ostravici jsou dohodnuty stěžejní body dalšího postupu.
 • 14. 3. 2003 podepisují v hasičárně ve Staré Vsi předsedové spolků chovatelů Jiří Hůlka a František Chabreček Dohodu o partnerské spolupráci.
 • 9. 5. 2003 navštěvuje delegace staroveských učitelů školy v Rakové, seznamuje se s tradicemi Kysuc i Rakové.
 • 11. 10. 2003 slavnostně podepisují starostové Ing. Dalibor Dvořák a František Broš Partnerskou dohodu obcí Staré Vsi a Rakové. Oficiální listiny jsou podepsány v kanceláři starosty ve staroveském zámku za přítomnosti členů zastupitelstev obou obcí.
 • Staroveská podzimní slavnost 2003 proběhla 11. října. Hosté z Polska, Slovenska a Ostravy vystoupili ve sportovní hale ve Staré Vsi. Netradičně se na pódiu blýskl i folklorní soubor Rakovanka.
 • Tradiční fotbalový turnaj hráčů nad 35 let ve staroveské hale v r. 2004 obohatila účast družstva z Rakové vedeného nehrajícím kapitánem – starostou Františkem Brošem. Hosté z Rakové obsadili v silné konkurenci 4. místo.
 • Po návštěvě rakovských zastupitelů a příslušníků spolků se vypravili 25. 9. 2004 na oplátku k návštěvě Slovenska i staroveští zastupitelé a zaměstnanci obce s rodinnými příslušníky. V doprovodu starosty Broše a dalších činovníků se seznámili s obcí, kostelem na Korcháni a kaplí u Blažička i moderní výstavbou. Následovala návštěva Areálu zdravia spojená s posezením, debatami, specialitami (skvělými sýry, pečivem, gulášem) a sborovým zpěvem při harmonice.
 • Na spíše oficiální návštěvu navázala ryze neformální akce – na pozvání starosty dorazil o pár dní později (2004) do naší obce automobil s 6 sportovními fandy z Rakové ke společné návštěvě fotbalového střetnutí Poháru mistrů evropských zemí Baník Ostrava – Middlesborough. Rakovčané přijeli v čele se starostou i se známým harmonikářem, ve vsi se ještě před halou zpívaly česko-slovenské nápěvy
 • 2006 - začátek realizace společného projektu s názvem Přes přátelství k hlubšímu poznání, jehož předmětem je celkem 7 akcí na české a na slovenské straně pro roky 2006–2007. Jedná se o projekt, financovaný z fondu mikroprojektů Programu Iniciativy Společenství s názvem Interreg IIIA Česká republika – Slovenská republika 2004–2006.
 • 1. 9. 2006 – podpis dohody o spolupráci dobrovolných hasičů obou obcí u příležitosti valného shromáždění Dobrovolného hasičského sboru v Rakové. Dohodu podepisují starosta staroveského sboru Jaroslav Londin a rakovský předseda Ĺudovít Kováčik.
 • Státní svátek 8. 5. 2007 oslavili společně turisté ze Staré Vsi a Rakové. Jejich cílem byla příroda CHKO Poodří, dále hosté z Rakové navštívili rozhlednu ve Staříči a prohlédli si staroveský kostel a zámek. Partnerství pokračuje!
 • 27. 4. 2007 navštívily děti staroveské ZŠ Rakovou. Zhlédly výstavku výtvarných prací, divadelní představení, soutěžily v kvízu, projely se vláčkem ve skanzenu Vychylovka.
 • V sobotu 11. srpna 2007 se členové spolků zahrádkářů opět setkali v Rakové. Přátelství, spolupráce v odborných zahrádkářských aktivitách, besedy, to vše bylo možno při setkání vidět. Doprovodný program, spojený s fundovanou přednáškou prof. Hričovského, vzájemné besedy a zábavné výstupy umocnily celou atmosféru.
 • V pátek 14. prosince 2007 byla budova základní školy v Rakové naplněna žáky obou partnerských škol, kteří v tvůrčích dílnách spolupracovali na výrobě vánočních ozdob. Ve stejný den děti vystoupily na dvou koncertech v místním kulturním domě s předvánočním pásmem starých zvyků, obyčejů, písní a tanců.
 • Počasí přálo turistům, kteří vyrazili v sobotu 24. 5. 2008 za přáteli do Rakové. Hostitelé – Klub slovenských turistů Polom Raková – připravili bohatý program. Výšlap účastníky zavedl na Trojmezí, do nejvýchodnější vesnice ČR Hrčavy, cestou byla výprava přepadena a obrána zbojníky, v rakovském Areálu zdravia probíhala sportovní klání. Na závěr nemohl chybět společný zpěv. Výlet se zkrátka vydařil po všech stránkách.
 • Dne 23. srpna 2008 se konala ve staroveské hasičárně oslava výročí 40 let od založení základní organizace staroveských chovatelů. Pozvání byli nejen bývalí členové, ale také zástupci obce a družební organizace z Rakové (SR).
 • Bílé (Biele) Vánoce. Tak zněl název pozvánky adventního koncertu partnerských škol Staré Vsi n. O. a obce Raková. Bílý sníh sice nenapadal, přesto se již poněkolikáté sešli přátelé – spolužáci a učitelé ve čtvrtek 18. prosince 2008 ve škole a odpoledne ve staroveském kostele sv. Jana Křtitele na nádherném, tradičním adventním koncertu. Kostel byl zaplněn posluchači, a tak děti MŠ, ZŠ, farního kroužku a hudebníci ZUŠ přesvědčili, že vánoční tradice a obyčeje jsou pořád živé.
 • Návštěva 17 slovenských cykloturistů na Staroveském zámeckém létě 19. – 20. 6. 2009 – zmoklí účastníci zhlédli alespoň část vystoupení řeckého souboru, poté našli azyl u přítele F. Hrubeše. Počasí tentokrát nepřálo poznávání Moravskoslezského kraje.
 • Ve dnech 2. – 4. října 2009 se v bývalém vojenském areálu ve Staré Vsi konala Okresní výstava drobného zvířectva. Celkem se zúčastnilo výstavy 60 vystavovatelů, se svými chovnými kusy přijeli také přátelé z Rakové.
 • V pátek 18. prosince 2009 vycestovaly děti staroveské ZŠ do Rakové. V místním kulturním domě proběhl tradiční koncert obou škol s vánočním programem. Děti z Rakové předvedly ukázky tradičních vánočních zvyků, staroveské děti nádherně zpívaly, vystoupil folklorní soubor Malá Ondřejnica. Poté děti navštívily Starou Bystrici s moderním orlojem, po návratu se věnovaly tvůrčím dílnám.
 • Staroveských obecních slavností 2010 (výjimečně pro špatné počasí a záplavy v hale TJ) se zúčastnili i představitelé partnerských obcí Raková a Lipowa.
 • 25. 9. 2010 - začátek realizace druhého společného projektu Chceme o sobě vědět víc na roky 2010–2011, realizovaného v rámci Operačního programu příhraniční spolupráce SR – ČR 2007-2013, spolufinancovaného Evropskou unií z prostředků Fondu mikroprojektů spravovaného Regionem Bílé Karpaty. Nositelem projektu je Stará Ves.
 • 10. 6. 2011 - začátek realizace třetího společného projektu s názvem Ukážeme Vám, čo vieme v rámci Operačního programu příhraniční spolupráce SR – ČR 2007-2013 na rok 2011. Nositelem projektu je Raková.
 • 13. 8. 2011 – dohodu o partnerské spolupráci mezi rybářskými organizacemi obou obcí podepisují v rámci programu Spolkových dní v Rakové předseda rakovské organizace František Švancár a jednatel staroveského svazu Ing. Luděk Palička.
 • 10. 9. 2011 – staroveští rybáři se účastní rybářských závodů v Rakové. Je to první výsledek čerstvě navázané spolupráce obou sdružení.
 • 11. 9. 2011 – staroveská delegace obce i spolků navštívila Hodové dny v Rakové. V programu vystoupil staroveský soubor Ondřejnica, účastníci navštívili chovatelskou výstavu v Rakové.
 • 1. 4. 2012 – začátek realizace čtvrtého společného projektu s názvem Rozumíme si… v rámci Operačního programu příhraniční spolupráce SR – ČR 2007-2013, Fondu mikroprojektů, na rok 2012. Nositelem projektu je Stará Ves n. O.
Zobrazit více

Mezinárodní projekty

Přes přátelství k hlubšímu poznání, 2006–2007, Interreg IIIA – První projekt evropské spolupráce

Obec Stará Ves nad Ondřejnicí se spolu s partnerskou obcí Raková od roku 2006 aktivně zapojily do iniciativy Evropských společenství Evropské komise pro členské země Evropské unie, projektu Interreg III A. Jeho cílem bylo prohloubit přeshraniční spolupráci mezi slovenskou obcí Raková a českou obcí Stará Ves nad Ondřejnicí a dále upevnit vzájemné kontakty, navázané mnohem dříve.

Přehled aktivit projektu Interreg IIIA:

 • Pracovní setkání zástupců obcí, dvoudenní návštěva Rakovčanů ve Staré Vsi 17. – 18. 3. 2006
 • Sportem a turistikou k lepšímu poznání – dvoudenní návštěva v Rakové 10. – 11. 6. 2006
 • Hasičské dny v Rakové – dvoudenní akce (1. – 2. 9. 2006)
 • Zahrádkářská výstava a seminář – dvoudenní akce (22. – 23. 9. 2006) v Domě zahrádkářů ve SV
 • Adventní koncert dětí spojený s ukázkou lidových zvyků a výměna zkušeností pedagogů – 15. – 16. 12. 2006
 • Zimní turnaj v halové kopané 17. 2. 2007 v hale TJ Stará Ves n. O.
 • Setkání představitelů obcí v Rakové, 16. - 17. 3. 2007

Podrobnější program jednotlivých akcí

 • První oficiální částí projektu se stalo pracovní setkání obcí – dvoudenní návštěva Rakovčanů ve Staré Vsi 17. – 18. 3. 2006. Z Rakové v pátečním odpoledni dorazila asi 30členná delegace zastupitelů, školských pracovníků a jejich rodinných příslušníků v čele se starostou F. Brošem. Po úvodním přivítání na zámku následovala přednáška věnovaná evropským programům, poté předvedla své umění Ondřejnica, neformální část proběhla v tzv. staré vinárně. V sobotu se hosté vypravili na prohlídku Dolu Paskov, prošli se staroveskou školou a zavítali do kostela. Definitivní tečkou byl společný zpěv české a slovenské národní hymny.
 • Sportem a turistikou k lepšímu poznání – takový byl název dvoudenní návštěvy v Rakové 10. – 11. 6. 2006 za účasti dětí ZŠ, fotbalistů, turistů, cyklistů, volejbalistů. Místem všeho dění byly rakovský Areál zdravia a nedaleké rekreační zařízení Dolina. Jako první se vydali na téměř 80kilometrovou trať naši cyklisté, doprovázení slovenskými přáteli. Pohodlí autobusu na Bílém Kříži opustila další skupina, na niž zde čekali v roli horských vůdců turisté ze slovenské strany. Všechny tři skupiny (cyklisté, turisté i ti „autobusoví“) postupně dorazily do Rakové. Účastníky zájezdu bylo také 12 dětí staroveské základní školy. Děti se pustily do sportovního, vědomostního ale zejména hravého soupeření s žáky dvou slovenských škol. Hlavní náplní dvoudenního setkání byl sport. Vedle turistů, cyklistů a školních dětí se proti slovenským soupeřům postavili také fotbalisté a volejbalisté. Druhého dne si zbývající účastníci zpestřili zbývající chvíle vycházkami po okolí Doliny, velmi atraktivním cílem se stal lom, v němž se nachází specifický přírodní útvar, slovensky zvaný „guľe“.
 • Hasičské dny v Rakové – během dvoudenní akce (1. – 2. 9. 2006) při příležitosti Hasičských dnů v Rakové a 80 let trvání tohoto sboru na slavnostní schůzi starostové obou sborů podepsali dohodu o spolupráci, družstvo Staré Vsi se zúčastnilo mezinárodní soutěže hasičských sborů (soutěží družstva z Polska, Čech a Slovenska). Přítomni byli zástupci obcí Raková, Hrádek ve Slezsku, Milíkov, polské Leszne, Staré Vsi i církve.
 • Zahrádkářská výstava a seminář – dvoudenní akce (22. – 23. 9. 2006) začíná přednáškou se zahrádkářskou tématikou. Účastníci společně navštěvují v Domě zahrádkářů ve Staré Vsi výstavu pěstitelských produktů místních zahrádkářů, řemeslníků a umělců, i přátelé z Rakové se pochlubili svými výpěstky ovoce, zeleniny i květin. Druhého dne následovala společná návštěva výstavy Člověk a zahrada na Černé louce v Ostravě. Na přednášce v zámku se účastnici dověděli o nových druzích ovoce, které jim představil při své první návštěvě Staré Vsi předseda RV SZZ prof. Ivan Hričovský. Rakovské družstvo hasičů se zároveň v obci zúčastnilo turnaje starých gard.
 • Adventní koncert dětí základních škol spojený s ukázkou lidových zvyků a výměnou zkušeností pedagogů proběhl 15. – 16. 12. 2006 za účasti více než 30 dětí z Rakové, které doplnily svým 30minutovým vystoupením vánoční program ve staroveském kostele sv. Jana Křtitele. Dospělí a pedagogové navštěvují výstavu betlémů ve Frýdku-Místku i výstavu s vánoční tématikou ve staroveském zámku. Zahájení proběhlo na nádvoří zámku, kde vánočními scénkami upoutal diváky soubor Ondřejnica. Ve výstavní síni byly k dispozici tradiční i netradiční vánoční výrobky žáků škol ze Staré Vsi i okolí.
 • Zimní turnaj v halové kopané proběhl 17. 2. 2007 v hale TJ Stará Ves n. O. za účasti 9 týmů věkové kategorie nad 35 let. Zúčastnila se ho družstva mužů nad 35 let ze Staré Vsi a okolí, ze slovenského Makova a družební obce Raková.
 • Setkání představitelů obcí v Kulturním domu v Rakové 16. 3. 2007 uzavřelo projekt závěrečným hodnocením spojeným s projekcí fotografií z akcí projektu za přítomnosti zastupitelů obou obcí. Dvoudenní návštěva zhodnotila celý projekt vysoce kladně a zároveň zazněly plány do budoucna. Přítomni byli nový starosta Rakové Anton Heglas, bývalý starosta František Broš (který projekt zahajoval). Staroveskou delegaci vedl starosta Ing. Dalibor Dvořák.

Chceme o sobě vědět víc, 2010–2011 - Druhý projekt evropské spolupráce

Hlavním cílem projektu je navázat na úspěšný rozvoj kontaktů z nedávné minulosti, ovšem ve větším rozsahu a s vyšší kvalitou, podchytit zájem dětí tak, aby mladí lidé k sobě nacházeli cesty, prohlubovali pocit sounáležitosti, zvyšovali úroveň jazykového i lidského porozumění. Dalším cílem je zvýšení informovanosti i vzájemné pomoci mezi spolky i občany obou obcí. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Fondu mikroprojektů spravovaného Regionem Bílé Karpaty.

Přehled aktivit projektu Chceme o sobě vědět víc

 • Den pro spolky - 25. 9. 2010, jednodenní setkání členů spolků a sdružení ve Staré Vsi
 • Kdo se baví, nezlobí - 17. 12. 2010, jednodenní akce, Adventní koncert v kostele sv. Jana Křtitele ve Staré Vsi
 • Poznáním chráníme přírodu - 5. – 6. 5. 2011, dvoudenní akce ve Staré Vsi za účasti dětí obou škol.
 • Poznáváme slovenské přátele - 26. – 27.5. 2011, dvoudenní akce v Rakové za účasti dětí obou škol.
 • Chceme se lépe poznat! - 15.7.2011, představení zvukových průvodců instalovaných ve Staré Vsi n. O.

Podrobnější program jednotlivých akcí projektu Chceme o sobě vědět víc

 • Den pro spolky
  Sobota 25. 9. 2010 patřila k prvním z akcí mezinárodního grantu, uskutečněného pod názvem Chceme o sobě vědět víc. Hosty Staré Vsi byli členové spolků z partnerské Rakové – hasiči, zahrádkáři, chovatelé i sportovci. Pro všechny byl připraven vzdělávací program, spoluorganizovaný místními organizacemi. Příjemně strávený den zakončilo společné posezení, zpestřené vystoupením cimbálové muziky Fojt a souboru Ondřejnica.
 • Vánoce s přáteli
  Takový úvodní titulek si daly staroveské děti pro vystoupení se svými kamarády z partnerské rakovské školy. Odpoledním vystoupením pro rodiče a veřejnost 17. prosince 2010 v kostele sv. J. Křtitele provázela mezinárodní dvojice dětských moderátorů. Představila soubory staroveské školy, ZUŠ a folklorní soubor Ondřejnica, s tradičními vánočními zvyky a koledami vystoupily děti z Rakové. Nádherný pořad ocenil potlesk návštěvníků, kteří zaplnili celý kostel.
 • Poznáním chráníme přírodu
  První dvoudenní akce projektu se ve Staré Vsi zúčastnilo 5. – 6. 5. 2011 na 40 dětí z Rakové. Slovenské děti pak doplnila skupina staroveských školáků, kteří hostům dělali po oba dny průvodce, společníky, tlumočníky i spolupracovníky. Hlavním cílem bylo seznámení slovenských dětí s charakteristikou a osobitostí kraje a Ostravska. Děti se rozdělily do smíšených česko-slovenských skupinek. Cílem prvního dne se stala společnost OZO Ostrava. Tradice „černé Ostravy“ připomněla návštěva Hornického muzea na Landeku. Po příjezdu do Staré Vsi se děti věnovaly pohybovým aktivitám, kde jednoznačnou prioritu získala zumba a také mezistátní zápas Stará Ves – Raková v kopané. Večerní program před noclehem v horních patrech školy ukončily česko-slovenské písničky s doprovodem kytary. Páteční dopolední program patřil návštěvě CHKO Poodří a záchranné stanice živočichů. Odpoledne děti zpracovaly ve skupinkách informace a dojmy do podoby projektů. Vyvrcholením dvoudenního programu se stala jejich prezentace.
 • Poznáváme slovenské přátele
  Druhé dvoudenní akce se 26. – 27. 5. 2011 na Slovensku zúčastnilo 39 staroveských dětí 6. – 8. ročníku. Účastníci se opět rozdělili do 10 smíšených česko-slovenských skupin. Prvním – nejatraktivnějším bodem programu – byla návštěva obce Strečna, kde si staroveské děti v doprovodu rakovských kamarádů mohly vyzkoušet práci „pltníkov“, kteří kdysi splavovali dřevo po Váhu. Plavbu po mohutné řece zpestřilo vtipné i poučné vyprávění průvodců v tradičních krojích. Následující program vyplnila návštěva města Žiliny, utkání v kopané, vybíjená, stolní tenis, zumba nebo břišní tance. Program druhého dne zahájila návštěva Klokočovských skal, následovala zastávka na Konečné (šíření bolševníku a křídlatky), Korňa (ropný pramen), nejstarší strom na Slovensku – na 400 let starý a 30 metrů vysoký jilm habrolistý v Kopanici, Turzovka, poté následoval návrat do školy a začátek práce na výrobě projektů o oblasti Kysuc. Skupinky představily své výtvory prostřednictvím krátkých česko-slovenských prezentací a nejlepší projekty získaly drobné odměny.
 • Chceme se lépe poznat!
  Tato akce proběhla 15. 7. 2011 ve Staré Vsi a byla posledním podnikem celého grantu Chceme o sobě vědět víc. Účastníci – hosté z Rakové a představitelé Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice – se seznámili s možnostmi prezentace obcí prostřednictvím vícejazyčných zvukových průvodců, nainstalovaných v centru obce v těsné blízkosti zámku. Oba moderní přístroje poskytují zájemcům informace nejen v mateřské češtině, ale také angličtině a němčině.

Ukážeme Vám, čo vieme, 2011 – Třetí projekt evropské spolupráce

Hlavním cílem je navázat na úspěšný rozvoj kontaktů s orientací na rozšíření a zkvalitnění spolupráce partnerských obcí a zájmových skupin obyvatel. Nositelem projektu je obec Raková.

Přehled aktivit projektu Ukážeme Vám, čo vieme

 • 10. 6. 2011 – začátek realizace projektu
 • Staroveské obecní slavnosti 10. – 11. 6. 2011 – 40členná delegace z Rakové na 2 dny navštívila Starou Ves, zapojila se aktivně do programu slavností
 • Spolkový den – dvoudenní návštěva spolků v Rakové 13. – 14. 8. 2011
 • Hodové dny – 11. 9. 2011 návštěva hodů v Rakové, vystoupení souboru Ondřejnica
 • Mikulášská nadílka – 3. 12. 2011

Podrobnější program jednotlivých akcí projektu Ukážeme Vám, čo vieme

 • 10. 6. 2011 - začátek realizace třetího společného projektu s názvem Ukážeme Vám, čo vieme v rámci Operačního programu příhraniční spolupráce SR – ČR 2007-2013 na rok 2011.
 • Staroveské obecní slavnosti 10. – 11. 6. 2011 – 40členná delegace z Rakové na 2 dny navštívila Starou Ves, byla hosty slavností, selky z Rakové přednesly hraběti Podstatskému před zámkem zdravici a zazpívaly mu, poté ještě vystoupily jako soubor Rakovanka na pódiu v rámci hlavního programu.
 • Spolkový den – dvoudenní návštěva spolků v Rakové 13. – 14. 8. 2011. Aktivity se zúčastnili představitelé obce, zástupci škol, zahrádkáři, členové Klubu důchodců, dobrovolného hasičského sboru, chovatelského a rybářského sdružení ze Staré Vsi i Rakové za účelem rozvoje spolupráce, výměny zkušeností a navázání nových kontaktů. Zahrádkáři se zúčastnili slavnostní schůze konané při příležitosti 50. výročí založení Základnej organizácie Slovenského zväzu záhradkárov v Rakovej. Pro další účastníky byl zorganizován poznávací program – exkurze ve skanzenu Vychylovka a návštěva Slovenského orloja v Starej Bystrici, prohlídka obce s ukončením aktivity v Areáli zdravia v Rakovej společným posezením a zpěvem. Taktéž byla podepsána partnerská dohoda o spolupráci rybářských spolků obou obcí.
 • Hodové dny – jednodenní návštěva hodů v Rakové 11. 9. 2011 s delegací obce, zahrádkářů (včetně nestora organizace pana Vlastimila Filipce), hasičů, chovatelů, Klubu důchodců. V programu vystoupil staroveský folklorní soubor Ondřejnica a představil obyvatelům Rakové lidové tradice Lašska. Cílem aktivity bylo seznámení široké veřejnosti Rakové a jejího okolí s těmito tradicemi.
 • Mikulášská nadílka – 3. 12. 2011.

Rozumíme si…, rok 2012 – Čtvrtý projekt evropské spolupráce

"Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Fondu mikroprojektů spravovaného Regionem Bílé Karpaty."

Přehled aktivit projektu Rozumíme si…

 • Začátek realizace 1. 4. 2012
 • Za krásami Slovenska – dvoudenní návštěva staroveských dětí v Rakové, 4.-5. 6. 2012
 • Poznáváme, soutěžíme – dvoudenní návštěva rakovských dětí ve Staré Vsi, 18.-19. 6. 2012
 • U nás to všechno začalo – 15. 9. 2012 slavnostní schůze k 50. výročí vzniku staroveských zahrádkářů s účastí delegace z Rakové, první kontakt mysliveckých organizací
 • Mlčení necháme rybám 1 – jednodenní program, rybářské závody dětí ve Staré Vsi, 29. 9. 2012
 • Mlčení necháme rybám 2 – dvoudenní program s rybářskými závody ve Staré Vsi, 12.-13. 10. 2012
 • 30. 11. 2012 – ukončení projektu

Podrobnější program jednotlivých akcí projektu Rozumíme si…

  • Za krásami Slovenska – ve dnech 4.-5. 6. 2012 proběhla dvoudenní návštěva staroveských školáků v Rakové. První den patřil poznávacímu programu: návštěvě místní ekofarmy, společné výuce ve škole, pobytu v Areálu zdravia se společným sportovně-vzdělávací programem. Po noci v kouzelném prostředí Staré Bystrice následoval turistický výšlap na Malou Fatru a návštěva Jánošíkovy Terchové.
  • Poznáváme, soutěžíme – děti z Rakové absolvovaly 18. – 19.6. 2012 dvoudenní návštěvu ve Staré Vsi. Dopoledne prvního dne patřilo pěvecké soutěži XIXA Star, návštěvě tříd se společnou výukou, odpoledne se účastníci vystřídali při vědomostních i dovednostních disciplínách a při návštěvě areálu staroveských rybářů. Večer patřil sportu, debatám i táboráku. Druhého dne proběhla návštěva muzea Tatry Kopřivnice a starobylého „Moravského Betléma“ - Štramberka.
  • U nás to všechno začalo – staroveští zahrádkáři připravili slavnostní schůzi k 50. výročí vzniku místní organizace. Do Staré Vsi dorazila početná delegace z Rakové, hosté navštívili výstavu ovoce a zeleniny i expozici k dějinám spolku v zámku, dále Miniarboretum U Holubů ve Staříči. Po schůzi se zahrádkáři odebrali k Domu zahrádkářů, kde byla slavnostně zasazena jabloň – strom přátelství a odhalena pamětní deska – dar slovenských přátel. Uskutečnil se i první kontakt mysliveckých organizací v čele s předsedy – Ing. Kuklou a JUDr. Šámajem.
  • Mlčení necháme rybám 1 – jednodenní program 29. 9. 2012 ve Staré Vsi zahrnoval během dopoledne rybářské závody dětí na brušperské přehradě s účastí mladých rybářů z Rakové. Odpoledne děti v doprovodu rodičů navštívily líheň – rybochovné zařízení staroveské rybářské organizace.
  • Mlčení necháme rybám 2 – dvoudenní program s rybářskými závody bez rozdílu věku proběhl ve Staré Vsi 12.–13. 10. 2012. Hlavními organizátory byli opět zástupci rybářského svazu ze Staré Vsi. Páteční večer účastníkům zpříjemnila tříčlenná lidová kapela z Rakové, která vylepšovala náladu i druhého dne během závodů, zvláště těm, kterým to "nebralo".
Zobrazit více

Spolupráce Stará Ves n. O. - Lipowa

9. 12. 2009 podepsal starosta obce Ing. Dalibor Dvořák spolu s partnerem z polské strany – wójtem Wojciechem Zuziakem – deklaraci o navázání vzájemné spolupráce mezi Starou Vsí a polskou územně správní jednotkou s názvem Gmina Lipowa. Tím se otevírají další možnosti posílení příhraniční spolupráce a zapojení do grantových výzev regionálního operačního programu v rámci fondů EU. Od roku 1990 je v Polsku gmina základní územně správní jednotka. Mnohaleté kontakty a spolupráci se slovenskou Rakovou obohatil nový impuls.

Polská strana připravila „startovací“ evropský projekt, jehož cílem bylo vzájemné poznávání obou stran, navázání spolupráce, poučení o obou krajích na opačných stranách hranice.

 • Obecní slavnosti ve Staré Vsi nad Ondřejnicí byly zahájeny 21. května 2010 na zámku vernisáži a otevřením výstavy obrazů Milana Ressela a "Dřevěných myšlenek" Jiřího Vyviala. Výstavy se zúčastnila taktéž delegace družební polské obce Lipowa. Od 21. května 2010 se obecních slavností zúčastnila delegace družební obce Lipowa z Polska. Po svém příjezdu byla přijata představiteli naší obce na zámku. V sobotu 22. května 2010 Obecní slavnosti opět probíhaly v hale staroveské TJ. Po obědě koncertovala před halou staroveská Zámecká kapela. V sále i venku před halou bylo připraveno pohoštění a stánky s ukázkami lidové tvorby, s níž se představily ženy (výroba krepových růží) a umělecký řezbář z družební polské obce Lipová. Na pódiu vystoupil polský folklorní soubor.
 • V pátek 12. a sobotu 13. června 2010 odjela do polské obce Lipowa nepočetná skupina našich zastupitelů. I když vše vypadalo zpočátku na obyčejný výlet, opak byl pravdou. Dva dny seznamování se s obci Lipowa, která taktéž usiluje o přeshraniční spolupráci a finanční podporu Evropské unie při financování důležitých projektů obcí, bylo časově velmi náročné. Trpělivost všech se ale vyplatila. Bylo nutné se vzájemně seznámit s historií a současností Staré Vsi a gminy Lipowa. To splnil náročný seminář, který obě obce měly připraven. O Lašskem a jeho folklorem seznámili polské kolegy mladí zástupci souboru Ondřejnica. Roman Šperlín se Světlou Dostalíkovou předvedl kulinářské kousky z našeho regionu. A aby toho nebylo málo, polští přátelé v neděli uspořádali celodenní program s návštěvou muzea, zámku Žiwiec a až pozdě odpoledne zbyl čas po prohlídce téhož pivovaru na skleničku oroseného piva. Podstatné však je, že se navázala nová přátelství a přeshraniční spolupráce mezi oběma obcemi.
 • Dni Gminy – tak se jmenují obecní slavnosti v partnerské polské obci Lipowa. Hosty této slávy byla v neděli 27. 6. delegace „Starovjaků“ v čele se starostou Ing. D. Dvořákem. Cílem bylo prezentovat naši obec – polští návštěvníci si mohli pochutnat na koláčích ze staroveské pekárny, okoštovat staroveskou pálenku, odnést si propagační materiály nebo ocenit práce našich umělců - paní Hany Kumalové a Kamila Kopřivy. Velkou pozornost i uznání sklidilo vystoupení souboru Ondřejnica a cimbálové muziky Fojt v bohatém kulturním programu slavností (doplnila jej např. módní přehlídka národních krojů oblasti Žywce). Dalším vrcholem pak bylo vystoupení slovenských hostů – skvělé dechovky Drietomanka.
 • Posledního červencového dne se vydala delegace staroveských zastupitelů do partnerské polské obce Lipová. Hostitelé je přivítali v krásném prostředí hotelu Zimnik, kde bylo připraveno závěrečné hodnocení společného projektu česko-polské spolupráce. Prezentace připomněla všechny uskutečněné akce – vystoupení na Dnech obcí (ve Staré Vsi i Lipové), konferenci k dějinám, tradicím i současnosti obou obcí i celých regionů. Souhrn celého projektu zachytila výstavka fotografií, která se zanedlouho přemístila do Staré Vsi. Hlavní cíl projektu, vzájemně se poznat, byl splněn.
Zobrazit více

Aktualizace 17. 7. 2013