Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Občan > Kanalizace II. etapa > Kanalizace k 2. 5. 2022

Kanalizace k 2. 5. 2022Stavba domovních kanalizačních přípojek k 2. 5. 2022

Stavba „Stará Ves nad Ondřejnicí – odkanalizování obce, II. etapa“ s 12 km potrubí pro více než 320 domovních přípojek je před spuštěním do provozu. V uplynulých dnech bylo úspěšně ukončeno kolaudační řízení a můžeme konstatovat, že

STAVBA MŮŽE BÝT VYUŽÍVÁNA OD 1. 5. 2022.

Harmonogram postupu výstavby kanalizační přípojky

V následujících bodech jsou přehledným způsobem shrnuta doporučení všem vlastníkům nemovitostí, kteří budou svou nemovitost připojovat na novou splaškovou kanalizaci, jak postupovat při přípravě a realizaci vlastní kanalizační přípojky.

Celý proces se dá rozdělit do pěti postupně řazených kroků:

  1. Vyzvednout si na obecním úřadě nebo stáhnout návrh „Smlouvy o odvádění odpadních vod do kanalizace“ včetně Obchodních podmínek, kterou bude vlastník nemovitosti uzavírat s Obcí Stará Ves nad Ondřejnicí.

Termín: květen - červen 2022.

  1. Realizace neveřejné části kanalizační přípojky do veřejné části přípojky (svépomocí nebo dodavatelsky).

Termín: květen - září 2022.

  1. Vyzvat pověřeného pracovníka obecního úřadu ke kontrole uložení kanalizační přípojky, současně bude aktualizována dokumentace uložení neveřejné části přípojky podle jejího skutečného provedení.

Termín: květen - září 2022.

  1. Rozdělení domovních odpadů na splaškový a dešťový svod a napojení splaškového domovního svodu na revizní přípojkovou kanalizační šachtici.

Termín: květen - září 2022.

  1. Uzavřít s Obcí Stará Ves nad Ondřejnicí Smlouvu o odvádění odpadních vod do kanalizace a jedno vyhotovení odevzdat na Obecní úřad ve Staré Vsi nad Ondřejnicí.

Termín: ihned po napojení splaškového domovního svodu do veřejné části přípojky.

Konečný termín pro připojení všech nemovitostí na splaškovou kanalizaci je 30. 9. 2022.