Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Občan > Kanalizace II. etapa > Podklady pro povolení stavby kanalizačních přípojek

Podklady pro povolení stavby kanalizačních přípojekVeřejná část splaškové kanalizace bude postupně budována v období let 2019 a 2020. Součástí veřejné části, na kterou bylo vydáno samostatné stavební povolení, jsou i veřejné části kanalizačních přípojek, tj. části přípojek odbočujících z hlavního kanalizačního řádu po revizní přípojkovou šachtici. Po kolaudaci těchto veřejných částí kanalizace budou moci být na splaškovou kanalizaci připojovány neveřejné části kanalizačních přípojek (domovní části přípojek od revizní přípojkové šachtice po připojovanou nemovitost). Výstavba neveřejné části přípojky podléhá projednání ve smyslu příslušných ustanovení Stavebního zákona. Neveřejné části přípojek od revizní přípojkové šachtice po nemovitost vlastníka musí v souladu se Stavebním zákonem mít vydán územní souhlas ve smyslu § 96, odst. 2 Stavebního zákona. Rada obce všem vlastníkům připojovaných nemovitostí (občanům i firmám, vlastnícím nemovitost v dosahu budované kanalizace) nabízí, že na základě zplnomocnění vlastníka nemovitosti Obec Stará Ves nad Ondřejnicí zajistí hromadné vydání příslušných povolení na Stavebním úřadě v Brušperku. K tomu účelu proběhlo společné jednání zástupců obce a stavebního úřadu, kde byly dohodnuty potřebné náležitosti k vydání potřebných povolení. Příslušné povolení může zajistit každý vlastník nemovitostí samozřejmě i sám, vydané stanovisko stavebního úřadu je pak nutno předložit na Obecním úřadě ve Staré Vsi n. O. před připojením přípojky.

V případě, že občané využijí nabídky Obce, příslušné formuláře „Oznámení o záměru“ podá na stavební úřad Obec Stará Ves nad Ondřejnicí jménem všech vlastníků nemovitostí. Současně obec s žádostmi dodá na stavební úřad všechny nutné přílohy včetně seznamu stavebníků, výpisů z katastrálních map a stanovisek správců inženýrských sítí. Pro bezproblémové vyřízení souhlasu stavebního úřadu musí každý vlastník nemovitosti doložit na Obecním úřadě ve Staré Vsi n. O. následující podklady: 1. Zplnomocnění Obce Stará Ves n. O. vlastníkem nemovitosti k vyřízení územního souhlasu a realizaci neveřejné části kanalizační přípojky (příslušný formulář bude k dispozici na obecním úřadě). 2. Situační výkres neveřejné části kanalizační přípojky zakreslený do katastrální mapy (pokladové katastrální mapy budou k dispozici na obecním úřadě). 3. V případě, že neveřejná část přípojky vede přes pozemek souseda, je nutno doložit písemný souhlas vlastníka pozemku (příslušný formulář bude k dispozici na obecním úřadě). Všechny tyto podklady musí vlastníci nemovitostí dodat na Obecní úřad ve Staré Vsi n. O. v průběhu roku 2020-2021, v současné době připravujeme potřebné formuláře. V roce 2021 se mohou občané v této záležitosti obracet na pověřeného zaměstnance obecního úřadu, který bude agendu pro vyřízení územního souhlasu na stavebním úřadě připravovat.

Současně si občané vyzvednou návrh „Smlouvy o odvádění odpadních vod do kanalizace“ včetně „Obchodních podmínek“, aby se mohli s těmito dokumenty dostatečně seznámit. Na základě předložených dokladů od vlastníků nemovitostí pak obecní úřad zajistí vystavení příslušných povolení na Stavebním úřadě v Brušperku. Jedno vyhotovení územního souhlasu bude pak předáno vlastníkovi nemovitosti.

Zpracoval Ing. Radislav Folta, předseda stavební komise