Obec

Český svaz chovatelů Stará Ves nad Ondřejnicí

Český svaz chovatelů Stará Ves nad Ondřejnicí

 

ČSCH, z.s., Základní organizace  Stará Ves nad Ondřejnicí byla založena v srpnu roku 1968. Náplní práce tohoto spolku je chov a rozmnožování čistokrevných plemen králíků, hrabavé i vodní drůbeže, holubů a jiných drobných živočichů. Jednou z pravidelných akcí je konání místních či okresních výstav v naší obci. Tyto výstavy byly dlouhou dobu pořádány v parku pod "Sokolovnou" (halou tělovýchovné jednoty), později jsme využili také prostorů parku nad zámkem a místností po bývalém obchodu Jednota. Již několik let naše ZO  ve spolupráci s OÚ pořádá začátkem října výstavy v bývalém vojenském areálu, kde návštěvníci mohou shlédnout čistokrevná plemena králíků, drůbeže a holubů. Součástí této výstavy je sobotní setkání "mladých chovatelů", kdy si děti mohou vyzkoušet chovatelské aktivity, přírodovědné hry a poznávačky.

Členové staroveské chovatelské organizace se také účastní výstav v okolních obcích - již několik desítek let se každoročně koná družební soutěž o putovní pohár mezi chovateli ze Staré Vsi n. O., Krmelína, Staříče a Paskova. Pravidelně se setkáváme s družební chovatelskou organizací ze Slovenska - ZO Raková, s kterou nás pojí nejen dlouholetá chovatelská spolupráce, ale i přátelství.

Členové naší organizace se také aktivně účastní stolních ocenění, okresních, klubových a národních výstav, kde sklízíme významné úspěchy (Karel Palička - Mistr ČR králíků plemene Rhönský -2015,2016, 2017, dokonce i Mistr SR 2019, Vladimír Hranický titul Grand champion 2017 - holub Šmalklandský barevnohlávek).

Důležitou součástí činnosti organizace je práce s mládeží. Ve spolupráci se staroveskou základní školou byl založen kroužek mladých chovatelů, do jehož náplně patří rozvoj přírodovědných vědomostí, návštěvy hospodářství zkušenějších členů spolku, exkurze. Členové kroužku jsou velmi úspěšní nejen v okresních kolech soutěže Olympiáda mladých chovatelů, ale také v celostátních i mezinárodních kolech této soutěže.

Kontakt ZO ČSCH Stará Ves nad Ondřejnicí: 

Jednatelka ZO: Eva Paličková: evapalickova@seznam.cz 

Práce s mládeží:Jana Boháčová:  jpalickova@seznam.cz

 

 

 

Aktualizace 24. 3. 2020


Publikováno: 26.6.2018