Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Spolky > Sbor dobrovolných hasičů Stará Ves nad Ondřejnicí

Sbor dobrovolných hasičů Stará Ves nad OndřejnicíHistorie sboru

SVnO web - hasicarna zepredu.jpg

Sbor dobrovolných hasičů je nejstarším bez přerušení pracujícím spolkem ve Staré Vsi. Ustavující schůze se konala 13. ledna 1895. Tehdy se do spolku přihlásilo 33 činných a 1 přispívající člen. Náčelníkem byl zvolen kovář Hynek Polášek. Díky obětavosti členů a štědré veřejnosti byla v roce 1895 zakoupena ruční čtyřkolová stříkačka pro koňský potah v ceně 1000 zlatých. V roce 1897 je na dolním konci obce postavena hasičská zbrojnice, která je v roce 1928 nákladem 110 000 Kč přestavěna na velmi moderní hasičské skladiště. Rok 1935 je ve znamení modernizace technického vybavení, když je zakoupena první motorová stříkačka od firmy Sigmund – Lutín. Roku 1937 získává družstvo dopravní prostředek – automobil Praga.

V letech 1988 – 1990 došlo k zásadní přestavbě hasičské zbrojnice. Zásluhou obětavých členů je přistavěn společenský sál, garáže, kuchyň, sociální zařízení a sauna, čímž se budově dostalo vzhledu a vybavenosti, jak ji známe dnes. Je nutno zmínit, že její prostory jsou využívány nejen hasičským sborem, ale i širší veřejností ke společenským akcím.

Technika a zásahová jednotka

Technický stav archaického cisternového vozidla CAS 25 RTHP a začlenění jednotky do záchranného systému stupně JPO 3 si postupně vynu

tily započetí jednání o zakoupení nového zásahového vozu. S přispěním státních dotací a obecní pokladny nastal zlom v technickém vybavení – 6. 12. 2006 získal sbor do svého vozového parku zbrusu nový moderní vůz – cisternovou automobilovou stříkačku CAS 16 Renault-Midlum. Kromě tohoto hlavního výjezdového vozidla byl jednotce dne 1. 9. 2013 předán dopravní automobil DA L1Z Ford Transit pro další dopravu zásahové jednotky.

Zásahová jednotka má 24 členů, z toho je 7 strojníků, 18 členů je vycvičeno pro použití dýchací techniky a 6 členů je vycvičeno pro práci s motorovou pilou. Dále má jednotka vyškoleny 4 velitele - 1 velitele sboru a 3 velitele družstev. Členové jednotky se pravidelně účastní školení a velitelé, strojníci a specialisté i specializovaných školení na území Hasičského záchranného sboru v Ostravě nebo ve školicím středisku v Jánských Koupelích. Jednotka je zařazena do výjezdového plánu jako JSDH III.

Členové a vedení sboru

Sbor dobrovolných hasičů ve Staré Vsi měl v roce 2019 celkem 96 členů, z toho 35 žen a 56 mužů, dále pak 5 mimořádných - dříve čestných členů. Starostou je Martin Palička a velitelem sboru Radim Kolek. O nejdůležitějších otázkách činnosti sboru rozhoduje 10členný výbor.

Činnost sboru

Činnost organizace tvoří práce:

 • odborná (požární zásahy, údržba techniky a budovy hasičské zbrojnice),
 • soutěžní (hasičské soutěže domácí i republikové) a
 • společensko-kulturní (pořádání plesu, kulturních akcí, výročních schůzí).

K nejúspěšnějším každoročně pořádaným akcím patří zejména:

 • Hasičský ples
 • Stavění májky vždy v předvečer 1. máje spojené s programem, táborákem, hudbou i tancem až téměř do rána (na vrcholku májky se v roce 2004 vyjímala figurína s vlajkou Evropské unie v ruce)
 • Noční hasičská soutěž Staroveský kotel, která se i letos konala v areálu zámeckého parku za hojné účasti soutěžních týmů i diváků. Jubilejního 10. ročníku Staroveského kotle se v roce 2007 zúčastnilo 39 družstev mužů a 14 družstev žen.
 • Denní pohárová soutěž O pohár obce Stará Ves n. O. Tato soutěž je od roku 2004 každoročně zařazena do seriálu Moravskoslezské ligy v požárním útoku mužů a žen a patří mezi nejkvalitnější soutěže našeho regionu. Konání této soutěže se v roce 2007 přesunulo z asfaltového hřiště TJ Stará Ves do nedalekého areálu, kde byla vybudována dlážděná základna a upravená travnatá trať.

Hasičský sport

Mimořádně úspěšné jsou v posledních letech staroveské ženy, které tak navázaly na úspěchy svých předchůdkyň z let 1953 – 54, respektive 1963. V roce 1953 v Olomouci a v roce 1954 v Praze obsadily dorostenky ze Staré Vsi n. O. vždy 2. místo v celostátním kole soutěže požárních družstev. V roce 1963 obsadily dorostenky v celostátním kole soutěže v Hradci Králové 4. místo. Největší sbírku úspěchů v hasičském sportu zaznamenalo v letech 1998 až 2008 současné družstvo žen, které se specializuje na disciplínu „požární útok“. Od roku 1998, kdy se průměrný věk družstva pohyboval kolem 14 let, začala děvčata soutěžit v ženské kategorii. Hned ve své premiérové sezóně v hlavní kategorii získaly na pohárových soutěžích 6 vítězství, 3krát obsadily druhé a 4krát třetí místo. Následovala úspěšná léta a mnohá vítězství nejen v pohárových soutěží, ale i na Extralize ČR v požárním útoku a následně Moravskoslezské lize. Během sezóny 2004 dosáhla děvčata jubilejního stého vítězství v těchto soutěžích.

Zde uvádíme největší úspěchy současného družstva žen:

 • pětinásobné vítězky Moravskoslezské ligy v požárním útoku z let 2005 a 2006, 2014 - 2016
 • dvojnásobné vicemistryně Extraligy ČR v požárním útoku z let 2005 a 2006
 • vicemistryně Moravskoslezské ligy ČR v požárním útoku z roku 2007, 2008, 2013
 • dvojnásobné vítězky Okresního poháru v požárním útoku z let 2000 a 2001
 • držitelky rekordu Moravskoslezské ligy v požárním útoku (42 vítězství)

 Družstvo žen při tomto svém slavném soutěžním tažení dosud dosáhlo:

 • 150 vítězství na soutěžích v požárním útoku, z toho
  • 20 vítězství na extraligových soutěžích
  • 42 vítězství na soutěžích Moravskoslezské ligy
  • 28 vítězství na nočních soutěžích
  • 124 vítězství na běžných pohárových soutěžích
 • 167 druhých míst na soutěžích v požárním útoku
 • 132 třetích míst na soutěžích v požárním útoku

Staroveské hasičky dosáhly i mnoha individuálních úspěchů a ocenění především v rámci prestižních anket Moravskoslezské ligy v letech 2004 – 2019.

Své velmi úspěšné soutěžní období mělo i soutěžní družstvo mužů, kdy tito muži v letech 1999 - 2001 zvítězili na 33 soutěžích, 25krát obsadili 2. a 22krát 3. místo. V roce 2016 se pak muži zapsali do Moravskoslezské ligy historickým 2. místem. Do historie domácí noční soutěže Staroveský kotel se nesmazatelně zapsali svým čtyřnásobným vítězstvím v letech 1998 - 2000 a 2003. V roce 2000 se stali vítězi Okresního poháru v požárním útoku. Poté poněkud ustoupili z nejvyšších pozic, nicméně stále patří do špičky soutěžních družstev.

Nové soutěžní členy (především do kategorie mužů) se daří stejně jako v minulosti vychovávat a přivádět především z mládežnických družstev. S určitými přestávkami se sbor snaží pracovat s družstvy starších či mladších žáků.

Ke sportovním kláním v požárním útoku vyráží několikrát do roka i družstvo „starých gard“, které svádí urputné boje v kategorii mužů nad 35 let. Mezi významné úspěchy družstva veteránů patří 2. místo (2017) a 5krát 3. místo (2012 - 2014, 2018 a 2019) v Moravskoslezské lize a 3. místo (2017) v Beskydské lize.

Facebookové stránky Sboru dobrovolných hasičů Stará Ves n. O.

Webové stránky Sboru dobrovolných hasičů Stará Ves n. O.

Další zajímavé odkazy:

Moravskoslezská liga v požárním útoku

Extraliga ČR v požárním útoku

SDH Stará Ves nad Ondřejnicí
SDH Stará Ves nad Ondřejnicí