Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Spolky > Český rybářský svaz Stará Ves nad Ondřejnicí

Český rybářský svaz Stará Ves nad Ondřejnicí



Rybářský spolek byl ve Staré Vsi n. O. založen 15. 3. 1929 třinácti nadšenými přívrženci Petrova cechu a slaví tedy letos 91 let své existence. Od této doby bez přerušení, byť pod různými názvy, sdružoval a sdružuje dodnes zájemce o rybolov nejen ze Staré Vsi n. O., ale i širokého okolí.

Posláním rybářské organizace bylo a je ryby a jiné vodní živočichy chránit, chovat, lovit a přivlastňovat si je. Na počátku to byl především společný lov ryb v řece Ondřejnici, který svedl dohromady zakládající členy. Už v roce 1930 se jim podařilo pronajmout tři rybníčky a v nich začít s chovem kapra - to byl začátek rybochovných aktivit spolku. Později – jak přibývalo členů - rozrůstal se i chov ryb. Ke kaprovitým rybám se přidal chov pstruhů a lipanů.

Počátkem roku 2020 měla místní organizace Českého rybářského svazu 383 řádných členů starších 18 let a 9 ve věku 16 až 18 let. Děti do 15 let, kterých je 35, se od října do května pravidelně scházejí při činnosti dvou kroužků rybářské mládeže.

Přibližně třetina všech členů je ze Staré Vsi n. O., další třetina z Brušperku, čtvrtina z Ostravy a zbytek z ostatních okolních obcí.

Dospělí a mladiství členové se kromě individuálně provozovaného rybolovu a členských schůzí podílejí na rybochovné činnosti především formou plnění pracovního příspěvku. Každoročně tak rybáři odpracují při chovu ryb a ochraně ryb i ostatních vodních živočichů, vodních toků a údržbě rybochovných zařízení více než 5000 hodin. Většinu společných činností organizuje jedenáctičlenný výbor organizace spolu s tříčlennou dozorčí komisí a 9 členy rybářské stráže. Tradiční podzimní společenskou akcí se staly podzimní závody v lovu ryb pořádané na nádrži "Koupaliště" v Brušperku.

Výbor MO ČRS ve Staré Vsi n. O. pracuje ve složení

Předseda Mgr. Vladimír Pavlosek
Místopředseda Ing. Dalibor Tyleček
Jednatel Ing. Luděk Palička
Hospodář a správce líhně Břetislav Suchý
Pokladník Miloš Holba
Rybniční hospodář v Brušperku Milan Havránek
Vedoucí mládeže Zbyněk Kratochvíl
Vedoucí mládeže Miloslav Kratochvíl
Rybniční hospodář na Machůvce Vlastimil Klímek
Rybniční hospodář v Proskovicích Ing. Václav Malínský
  Jaroslav Šimečka

Dozorčí komise má tři členy

Předseda: Ing. Zdeněk Miklošek

Členové: Petr Palagyi, Ing. Lumír Dostál

Rybářskou stráž tvoří

Vedoucí rybářské stráže: Miloš Holba

Členové: Mgr. Vladimír Pavlosek, Jiří Lednický, Ing. Oldřich Brus, Ing. Luděk Palička, Zbyněk Ranocha, Jiří Hill, Milan Havránek, Zbyněk Kratochvíl

Místní organizace obhospodařuje 7 rybářských revírů. Šest je sdružených ve společném hospodaření Územního svazu severní Moravy a Slezska a sedmý patří Lesům ČR. Celkem to představuje téměř 40 km tekoucích vod Ondřejnice a Trnávky a téměř 20 ha uzavřených vodních ploch v Brušperku, Staré Vsi n. O. a Rychalticích. Z těchto revírů ročně rybáři na udici uloví přes 8000 kg různých druhů ryb. Především se loví kapři, pak jelci, amuři, cejni, líni, štiky, candáti, okouni, občas tolstolobici a sumci a dále ostatní ryby. Hlavní lovenou rybou na tekoucích vodách je pstruh obecný a duhový.

Rybí násadu pro zarybňování revírů odchováváme ve vlastních nebo pronajatých rybochovných zařízeních. Těžištěm chovu ryb je vlastní rybí líheň ve Staré Vsi n. O., kde ročně odchováme 100000 plůdků pstruhů. Dále ročně vychováme na 33 km pstruhových potoků okolo 3000 kusů dvouleté až tříleté násady pstruhů.

Násadu kapra v počtu okolo 6000 kusů (cca 6500 kg) odchováváme na 16 rybnících ve Staré Vsi n. O., Proskovicích, Brušperku a Trnávce. Rybníky v Trnávce se díky iniciativě tamního obecního úřadu a finanční dotace státu z fondu na záchranu chráněných a ohrožených organismů podařilo v roce 2001 kompletně revitalizovat a opravit. Přestože prvotním posláním těchto rybníků je zajištění biotopu pro chráněné organismy (skokan krátkonohý, nepukalka plovoucí), i nadále zde pochopitelně chováme ryby. Zmíněná akce je dobrým příkladem spojení zájmu ochrany přírody a činnosti rybářské organizace.

Kromě kapra odchováme a vysadíme do volných vod ročně několik set jednoletých štik, línů a desítky amurů. Z uvedených počtů kusů různých rybích násad vyplývá, že námi odchované ryby nevysazujeme jen do našich revírů, ale dodáváme je i ostatním rybářským organizacím.

S rybářským pozdravem "Petrův zdar"

Za výbor MO ČRS Stará Ves nad Ondřejnicí  Mgr. Vladimír Pavlosek

Kontaktní osoba

Mgr. Pavlosek Vladimír

Tel. +420 608 720 516

E-mail: pavlosek.vladimir@seznam.cz

Český rybářský svaz Stará Ves nad Ondřejnicí