Úřad

Poptávkové řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu

Zpracování projektové dokumentace na Cyklotrasu podél komunikace III/48615 v obci Stará Ves nad Ondřejnicí - délka 1,45 km

Publikováno: 12.9.2016