Obec

Rodinné centrum Starovjáček

Rodinné centrum Starovjáček

Rodinné centrum Starovjáček založila skupinka místních maminek v březnu 2011 jako neziskové občanské sdružení. Naše malé rodinné centrum se snaží poskytnout místním dětem do 6 let věku možnost přirozeně se začlenit do dětského kolektivu.

Rodinná či mateřská centra jsou dnes již běžnou součástí sociální vybavenosti obcí a mezi jejich hlavní činnosti patří pravidelné setkávání se dětí, jejich rodičů či jiných rodinných příslušníků, aktivity pro harmonický a všestranný vývoj dětské osobnosti, a také zprostředkovávání poznatků o výchově, zdraví a vzdělávání.

Starovjáček nabízí prostor jak pro aktivní trávení volného času rodičů a dětí, tak pro setkávání místních rodin, včetně zapojení rodin přistěhovaných do obce. Centrum poskytuje pohybové, výtvarné a hudební aktivity a je také vybaveno hernou pro děti. Místní základní a mateřská škola poskytla sousedící tělocvičnu a vybavené hřiště, kde probíhají pohybové aktivity.

Starovjáček je pro Vás otevřen:

Pondělí 9-11 hodin (pro děti 0 - 4 roky)
Souběžne v tělocvičně MŠ:
od 9:00 do 9:40 - cvičení pro menší děti (od cca 7 měsíců do 1,5 roku)
od 9:50 do 10:40 - cvičení pro starší děti (od 1,5 roku do 4 let)

Po domluvě může být otevřeno i v jiné dny. Aktuální informace naleznete vždy na: www.facebook.com/starovjacek 

Program zajišťují dobrovolnice – členky našeho občanského sdružení, tzv. služební maminky. Rodinné centrum se nachází v budově mateřské školy ve Staré Vsi nad Ondřejnicí, ul. Nad Zámkem 497. Vchod z boční strany budovy.

 

 


Publikováno: 8.2.2020