Obec

Český zahrádkářský svaz Stará Ves nad Ondřejnicí

Český zahrádkářský svaz Stará Ves nad Ondřejnicí

 

Český zahrádkářský svaz IČO 60043237, sídlo K Pálenici 121, Stará Ves n/O, je zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném u Mě soudu v Praze v oddílu L složce č. 44324 ze dne 23. července 2018. Místní základní organizace byla založena 7. července 1962. Je samostatným právním celkem, který se řídí stanovami ČZS. Jedná se o svazek dobrovolných zájemců o zahrádkářskou činnost.

Orgány základní organizace jsou :

- Členská schůze

- Výbor základní organizace

- Revizní komise

Od roku 1982 trvá družební spolupráce se zahrádkářskou organizací ve slovenské obci Raková. Členové obou organizací se pravidelně navštěvují a předávají si poznatky a zkušenosti ze svého oboru.

Na počátku roku 2020 měla organizace pod vedením Ing. Petra Pelíška 75 členů a obhospodařuje majetek v hodnotě 2.157.960,- Kč. Jedná se o objekt Domu Zahrádkářů, se sálem pro 50 – 60 osob k využívání společenských akcí, výstav, s vybavenou kuchyní a moštárnou. Na objektu Domu Zahrádkářů je možno nainstalovat reklamy.

Náplň činnosti tvoří především organizování výstav ovoce a zeleniny a různých soutěží. Ke zpestření výstav přispívají výtvarné práce žáků místní základní školy. Dále se uskutečňují pro členy i nečleny organizace odborné přednášky a zájezdy a snažíme se také zapojit do kulturního a společenského dění v obci.

Předseda: Ing. Petr Pelíšek, tel. 737257709

Jednatel: Světluška Dostalíková

 

 

 

Aktualizace 25. 3. 2020

 

 


Publikováno: 26.6.2018