Obec

Myslivecké sdružení Odra

Myslivecké sdružení Odra

 

Myslivecký spolek Odra sídlí ve Staré Vsi n. O., K Myslivně 530. Obhospodařuje honební pozemky v katastrálním území Stará Ves n. O., Krmelín a Proskovice o výměře 1378 ha. Vlastní myslivnu, kterou dlouhodobě pronajímá k hostinské činnosti.

Členská základna čítá 31 členů a dva čekatele na členství. Staráme se o zvěř srnčí v počtu cca 120 ks, zvěř zaječí v počtu 140 ks, zvěř bažantí v počtu 60 ks, kachny divoké v počtu 200 ks, zvěř černou v počtu cca 5 ks. Náklady na krmení jsou v řádu desetitisíců a jsou částečně hrazeny z dotací obcí Stará Ves nad Ondřejnicí a Proskovice a částečně z nájmu myslivny. Seno ke krmení zvěře si myslivci připravují sami. 

Lov probíhá individuálním způsobem, jednou ročně je společný lov na zvěř drobnou a na společných tazích lovíme kachny. K dalším aktivitám myslivců neodmyslitelně patří kynologie.

 

kontakt:

Ing. Ivo Trybulovský

e-mail: trybulovskyivo@seznam.cz

 


Publikováno: 24.3.2020