Obec

Festival Poodří Františka Lýska

Festival Poodří Františka Lýska, zapsaný spolek

Počátky festivalu Poodří Františka Lýska jsou spojeny s rokem 2004 a stým výročím narození Františka Lýska - hudebního pedagoga, zakladatele a sbormistra Jistebnických zpěváčků a sběratele lidových písní na Lašsku. Svým zaměřením festival naplňuje jeho hudebně pěvecký a folklorní odkaz.

Prof. PhDr. František Lýsek, DrSc. (* 2. 5. 1904 Ostrava - Proskovice, +16. 1. 1977 Brno), profesor PdF Masarykovy univerzity v Brně, sbormistr, hudební pedagog, doktor věd o umění. Národní umělec (1975). Vedoucí katedry hudební výchovy (1952 - 1970), působil také na konzervatoři a JAMU. Autor metody nápěvkové intonace, řady monografií, např.: Cantus choralis infantium (1969), Vox liberorum (1976), kde výzkumem prokázal, že zpěv předchází řeči. Lýskovými dětskými pěveckými sbory prošlo během 50leté činnosti přes 10 tisíc dětí. Jistebničtí zpěváčci (1929 - 1938) a Dětský sbor z Baťova (1938 - 1945) stály u zrodu estetické kategorie dětského sborově pěveckého umění 20. stol., Brněnský dětský sbor (1945 - 1977) dovedl Lýsek ke světovému věhlasu. Zapsal kolem 1400 lašských a slezských lidových písní.

První ročník festivalu v roce 2004 zahájilo 2. května v Lýskově rodišti – Proskovicích - slavnostní odhalení pamětní desky umělce, umístěné na průčelí zdejší základní školy. Autorem busty je akademický sochař Miroslav Rybička.

Slavnostní chvíle doplnilo vystoupení dětských pěveckých sborů i folklorní program Lašského souboru písní a tanců Ondřejnica a Cimbálové muziky Ondřejnica s písněmi zapsanými Františkem Lýskem. Součástí oslav se stala také vernisáž putovní výstavy k 100. výročí narození Fr. Lýska.

Na úvodní část festivalu v Proskovicích navázal bohatý program ve Staré Vsi n. O. („Jizda kole obila", Zámecké léto, Staroveská podzimní slavnost) a v Jistebníku (Náves Jistebnických zpěváčků, odhalení základů sousoší Jistebnických zpěváčků – dílo akademického sochaře Miroslava Rybičky).

Významným bodem Staroveské podzimní slavnosti se stala 9. října 2004 prezentace 1. vydání obsáhlé publikace Písně z Lašska, jak je zaznamenal Fr. Lýsek (vydal Etnologický ústav AV ČR Brno).

V roce 2008 proběhl jubilejní, již 5. ročník festivalu. Mezi třemi stovkami účinkujících byli také hosté ze slovenského Brezna nebo sicilský folklorní soubor I BURGISI DI MARSALA.

Pořadatelem festivalu jsou obce Stará Ves nad Ondřejnicí (sídlo Lašského souboru písní a tanců Ondřejnica), Jistebník (místo působení Jistebnických zpěváčků ve třicátých letech minulého století) a městský obvod Ostrava-Proskovice (rodná obec Františka Lýska).

Organizaci festivalu zajišťuje festivalová rada a realizační týmy v jednotlivých obcích. Zúčastňují se ho dětské i dospělé pěvecké a folklorní soubory domácí i zahraniční. Součástí programu jsou semináře pro učitele hudební výchovy, sbormistry a zájemce s tématikou současnosti i historie pěveckých sborů a folklorních souborů.

IT - BOZP  *** Martin Krejčíček ***

Nabídka:
Hlavní stránka
Informace o festivalu
Kdo byl Fratišek Lýsek
Zapsaný spolek FPFL
VII. ročník 2010
VIII. ročník 2011
IX. ročník 2012
X. ročník 2013
XI. ročník 2014
XII. ročník 2015
XIII. ročník 2016
XIV. ročník 2017
XV. ročník 2018
Festivalové střípky
Minulé ročníky
Fotogalerie
Obce festivalu
Ubytování a stravování
Turistika
Kontakty

AKTUALITY: 

Jistebník 2018
Folklorní večer s hostem MFF 2018 Frýdek-Místek, Compania de Mexicana de Danza Folklórika - Mexico 
foto ZDE 

Stará Ves 2018
foto ZDE 

Jistebník 2018
foto ZDE 

Proskovice 2018
U Psotů

foto ZDE 

Proskovice 2018
škola

foto ZDE 

IX. ROČNÍK
Pochod Poodřím 2018

foto ZDE 

Ohlédnutí XIV. ROČNÍK 2017ZDE

XV. ROČNÍK 2018ZDE


40. let LSPT Ondřejnica 
Foto ZDE 

Stará Ves 2017 
Foto ZDE 

Jistebník 2017 
Foto ZDE 

Proskovice - "U Psotů" 
Foto ZDE 

Proskovice - škola 2017 
Foto ZDE 

Pochod Poodřím 2017 
Foto ZDE 

SEMINÁŘE 2017 
Foto ZDE 

XIV. ROČNÍK 2017ZDE
 

FESTIVAL POODŘÍ FRANTIŠKA LÝSKA, z.s.

Světlovská 2/82, Ostrava - Proskovice, 724 00
Výbor spolku - Festival Poodří Františka Lýska 

Pavla Hranická, Zuzana Kramarenková, Eliška Krejčíčková, Jiřina Matějová,
Marie Matějová, Miloslava Vidličková, Věra Závidčáková předsedkyně spolku: Mgr. Marie Matějová

místopředsedkyně: Mgr. Zuzana Kramarenková

jednatelka a účetní: Bc. Miloslava Vidličkovázástupci obcí odpovědni za organizaci festivalových akcí:

Ostrava-Proskovice: Mgr. Marie Matějová

Stará Ves nad Ondřejnicí: Mgr. Věra Závidčáková

Jistebník: Mgr. Jiřina MatějováKontrolní komise:

Mgr. Eva Paličková, Slavoj Palička, Jan LipinaČestní členové: 

Doc.PhDr. Květuše Lepilová-Lýsková

Prof. PhDr. Jan Mazurek

Akad. sochař Miroslav Rybička

PhDr. Ivo Stolařík

Ing. Jiří Matěj

Jaroslav Mácha

Ing. Milan Balabán

Mgr. Ilja Racek, Ph.D.

Mgr. Tomáš Moravec

Mgr. Alena Lipinová

 

 

Webová stránka festivalu: www.festival-poodri.cz