Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Občan > Potřebuji si vyřídit > Evidence obyvatel > Zrušení trvalého pobytu

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu 

Ohlašovna rozhodne ve správním řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana na návrh vlastníka objektu nebo jeho vymezené části nebo na návrh oprávněné osoby za splnění zákonných podmínek.

Zákonnými podmínkami jsou především zánik užívacího práva občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a neužívání objektu nebo jeho vymezené části.

V případě rušení adresy trvalého pobytu bývalému manželovi (manželce) je nutné předložit pravomocné rozhodnutí o rozvodu a také informaci o tom, že bývalému manželovi (manželce) zaniklo užívací právo.

 

Navrhovatel je povinen splnění zákonných podmínek ohlašovně prokázat

 

Adresa trvalého pobytu se ruší na žádost oprávněné osoby a osoba, které se pobyt ruší, získává po ukončení správního řízení adresu ohlašovny, tj.

Zámecká 1, Stará Ves nad Ondřejnicí.

 

Podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu je zpoplatněno správním poplatkem 100,- Kč za občana, kterému se žádá o zrušení adresy trvalého pobytu.
Správní poplatek hradí navrhovatel.