Zpravodajství

Staroveské arkády

Koncertem pěveckých sborů na nádvoří zámku dne 25. května pokračoval 9. ročník festivalu Poodří Františka Lýska. Po zahájení 27. 4. v Proskovicích pokračoval svou druhou části i v naší obci. V programu vystoupil Dětský pěvecký sbor ZŠ a MŠ ze Staré Vsi n. O., ženský pěvecký sbor Canticorum z Havířova a pěvecký sbor Permoník z Karviné. Koncert byl věnován nedožitým 90. narozeninám učitele a sbormistra pana Jaromíra Chvostka, přítomna byla jeho manželka. Ve vestibulu zámku zároveò probíhá výstavka věnovaná životu tohoto výborného muzikanta i historii Staroveských zámeckých arkád.

6.6.2012


Zpět