Zpravodajství

Ustavující zasedání zastupitelstva obce 24.10.2022 - slib zastupitelů, volba starosty, místostarostů, rady obce, kontrolního a finančního výboru - sál hasičárny

27.10.2022


Zpět