Úřad

Obecně závazná vyhláška obce Stará Ves nad Ondřejnicí, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Stará Ves nad Ondřejnicí

Obecně závazná vyhláška obce Stará Ves nad Ondřejnicí, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 6/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Stará Ves nad Ondřejnicí

s účinností od 1.1.2023

zrušovací Veřejná vyhláška obce o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce.docx (0.01 MB)


Publikováno: 14.12.2022