Úřad

Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 2b Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 2b Zásad územního rozvoje MS kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.pdf (0.27 MB)


Publikováno: 3.3.2022