Úřad

Obecně závazná vyhláška obce Stará Ves nad Ondřejnicí č.2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

OZV o místním poplatku za TDO.pdf (0.25 MB)


Publikováno: 27.12.2021