Úřad

Stanovení výjimečných případů termínů konání akcí, při nichž nemusí být dodržována doba nočního klidu dle Obecně závazné vyhlášky o nočním klidu 1/2023

Datum vyvěšení: 3.5.2023

Datum snětí: 19.5.2023