Úřad

SMOPO; Návrh závěrečného účtu za rok 2022

fin 2-12 2022.pdf (5.66 MB)

inventarizační zpráva .pdf (0.33 MB)

návrh závěrečného účtu 2022.pdf (1.92 MB)

příloha úč závěrky.pdf (6.11 MB)

rozvaha.pdf (2.95 MB)

výkaz zisku a ztráty 2022.pdf (2.10 MB)

zpráva o přezkumu 2022.pdf (0.43 MB)


Publikováno: 5.5.2023