Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Zpravodajství > Aktuality > Informace Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj

Informace Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský krajDatum konání:
8.2.2024

Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava (dále jen „katastrální úřad“) oznamuje vlastníkům nemovitostí v katastrálním území (dále jen „k. ú.“) Stará Ves nad Ondřejnicí, že v tomto k. ú. bude v r. 2024 provedena revize souladu údajů katastru nemovitostí se skutečným stavem v terénu. Revize se netýká území, která byla v minulosti řešena komplexními pozemkovými úpravami. Katastrální úřad provádí revizi v součinnosti s obcí, orgány veřejné moci a podle potřeby i s jednotlivými vlastníky. Cílem revize je prověření souladu údajů katastru se skutečným stavem v terénu a v případě nalezení nesouladu jeho odstranění. Při revizi budou zjišťovány změny a ověřován dosavadní stav předmětů katastru nemovitostí, např. obvody budov, druh a způsob využití pozemku, typ stavby a způsob využití stavby. Zásady pro provádění revize údajů katastru jsou stanoveny v § 35 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) a § 43 odst. 4 vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška). Pověření zástupci katastrálního úřadu budou provádět pochůzky v terénu a zjistí-li nesoulad či změnu v údajích katastru, projednají osobně s vlastníky způsob odstranění nesouladu. V případě nepřítomnosti vlastníka jej katastrální úřad písemně vyzve k předložení příslušných listin dokládajících změnu.

Dokončení revize v k. ú. Stará Ves na Ondřejnicí se předpokládá v listopadu r. 2024.

Katastrální úřad revize.png