Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Občan > Potřebuji si vyřídit > Matriční úřad > Vstup do registrovaného partnerství

Vstup do registrovaného partnerství

Novelou zákona o matrikách je umožněno od 1. 1. 2024 vstoupit do registrovaného partnerství na kterémkoli matričním úřadě.

Registrované partnerství je trvalé společenství, které vzniká projevem vůle dvou osob stejného pohlaví, a to formou souhlasného svobodného a úplného prohlášení o tom, že spolu tyto dvě osoby vstupují do partnerství.

Vstupujete-li do partnerství, činíte prohlášení osobně před matričním úřadem. Prohlášení činíte před matrikářem na základě otázky, zda spolu chcete vstoupit do partnerství.

Dříve, než učiníte prohlášení, výslovně uvedete, že vám nejsou známy okolnosti vylučující vstup do partnerství. V ČR nelze uzavřít registrované partnerství mezi mužem a ženou.

 

Do partnerství může vstoupit každý, komu to zákon nezakazuje.

Vstoupit do partnerství lze: 

 • jde-li o osoby stejného pohlaví,
 • v případě zletilé osoby (starší 18 let),
 • jde-li o osoby, jejichž svéprávnost k tomuto kroku nebyla omezena,
 • je-li alespoň jedna z osob státním občanem České republiky,
 • nejde-li o osoby příbuzné v přímé linii (prarodiče, rodiče, děti, vnuci apod.) a sourozence,
 • nejde-li o osoby, jejichž dříve uzavřené manželství či partnerství stále trvá.
Před prohlášením o vstupu do registrovaného partnerství na matričním úřadě, v jehož správním obvodu hodláte vstoupit do registrovaného partnerství, obdržíte Dotazník k partnerství, který na místě vyplníte. Jeho vzor je dostupný na webových stránkách Ministerstva vnitra.

 

Můžete jej přinést již předvyplněný.

K vyřízení formalit v úředních hodinách se občané dostaví osobně a předloží

 • doklady totožnosti (občanské průkazy nebo cestovní pasy)
 • další doklady by si měl úřad obstarat sám
  • pouze ve zvláštních případech nebo při pochybnostech si od vás matrikář vyžádá další doklady (jako například rodné listy, rodné listy dětí, úmrtní list zesnulého manžela nebo pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství)      

 Do partnerství můžete vstoupit: 

 • před jakýmkoli matričním úřadem 

Prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství můžete činit pouze před matrikářem (není zde oddávající ani svědci); po dohodě s příslušným matrikářem jej můžete činit i za přítomnosti dalších osob. K aktu prohlášení s sebou přineste platné doklady totožnosti.