Zpravodajství

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2021/2022

Publikováno: 9.3.2021

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2021/2022

Vážení rodiče,

zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022 proběhne v souvislosti s platnými protiepidemickými opatřeními zřejmě distanční formou – tzn. pouze formálně, proto prodlužujeme termín zápisu od 1. 4. 2021 do 23. 4. 2021.

Pokud to epidemiologická situace dovolí, uspořádáme ke konci školního roku ve škole společné setkání učitelů, přijatých dětí a rodičů.

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Žádost k přijetí můžete do ZŠ odeslat jedním z následujících způsobů:

§  datovou schránkou

§  emailem s elektronickým podpisem

§  osobně do školy – stačí vhodit do poštovní schránky u vchodu do “staré” budovy (vchod pro MŠ a ŠD)

§  nebo poštou

Žádost doručte, prosím, do 23. 4. 2021. 

§  V případě, že budete požadovat odklad povinné školní docházky a máte již potvrzení lékaře a PPP, vyplňte žádost o odklad – na webu školy v    sekci Základní škola – dokumenty a doručte stejným způsobem.

§  Poté budou vašim dětem přiděleny identifikační čísla – dozvíte se je emailem a vyrozuměni o přijetí bude na webu školy.

§  Zapisují se děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a žáci po odkladu. Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, může rodič požádat o odklad školní docházky o jeden rok, a to za předpokladu, že v době zápisu (tj. do 30. 4.) bude písemná žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Formulář je opět v sekci dokumenty. S ohledem na vytíženost pedagogicko-psychologických poraden doporučujeme objednat se k vyšetření dítěte ve školském poradenském pracovišti co nejdříve.  

§  Žádost o přijetí podává i zákonný zástupce dítěte, kterému byl loni udělen odklad školní docházky.

Kapacita školy je dostatečná, můžeme otevřít dvě první třídy.

Pokud se situace změní, budete informováni na webu a nástěnce v MŠ.

 

Mgr. Yvetta Kunzová, ředitelka školy


Zpět na aktuality