Úřad

OZV č. 2/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

OZV 22019 o místním poplatku za TDO.pdf (0.22 MB)


Publikováno: 6.1.2020