Úřad

Návrh Změny č. 1 Územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí (2020)

ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí - Změna č.1 - Odůvodnění pořizovatele.pdf (1.69 MB)

ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí - Změna č.1 - textová část.pdf (0.55 MB)

I.2.b) Hlavni vykres-urbanisticka koncepce.pdf (1.92 MB)

I.2.c) Koncepce dopravni infrastruktury.pdf (1.43 MB)

I.2.d) Koncepce vodniho hospodarstvi.pdf (0.98 MB)

I.2.e) Koncepce energetiky a spoju.pdf (0.91 MB)

I.2.f) Vykres verejne prospesnych staveb, opatreni a asanaci.pdf (0.80 MB)

II.2.a) Koordinacni vykres.pdf (3.72 MB)

II.2.c) Vykres predpokladanych zaboru pudniho fondu.pdf (0.70 MB)

I.2.a) Vykres zakladniho cleneni uzemi.pdf (0.87 MB)

Příloha č. 1.pdf (0.19 MB)


Publikováno: 28.1.2021