Úřad

Schválená pravidla rozpočtového provizoria obce Stará Ves n. O. na I. čtvrtletí r. 2020

Pravidla rozpočtového opatření.pdf (0.16 MB)


Publikováno: 26.11.2019