Obec

Zlepšení odtokových poměrů v obci Stará Ves nad Ondřejnicí – Horní konec

Řešení neuspokojivých odtokových poměrů bezejmenných recipientů, které odvádí deštové a extravilánové vody do řeky Ondřejnice.  

Aktuální stav:

Uzavřena smlouva na realizaci projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí. 

Přílohy:

1. Situace oblasti.pdf (1.06 MB)


Publikováno: 31.7.2020