Obec

Vybudování multimediální jazykové laboratoře ZŠ Stará ves nad Ondřejnicí

Změna účelu užívání a rekonstrukce stávající studovny a čítárny. Místnost bude nově sloužit jako multimediální laboratoř jazyků. 

Aktuální stav:

Přiznaná dotace IROP, požádáno o stavební povolení. Předpoklad realizace v roce 2020.  

Přílohy:

D1.1b-06-Axonometrie_laboratoře.pdf (0.86 MB)

D1.1b-07-Vizualizace_laboratoře.pdf (0.78 MB)


Publikováno: 3.8.2020