Obec

Cyklostezka Košatka nad Odrou

Stavba nové cyklistické stezky v celkové délce 750 m a šířce 2 m + 0,25 m krajnice po obou stranách umístěné na pozemcích p.č.2386, 1966, 2326, 2327 a 2328 v k.ú. Košatka nad Odrou.

Aktuální stav:

Stavba je realizována. Probíhá stavební řízení k 2.etapě.

Přílohy:

SO101.pdf (0.31 MB)

B2.2.pdf (0.37 MB)


Publikováno: 4.8.2020