Obec

Stará Ves nad Ondřejnicí - odkanalizování obce, II. etapa

Stará Ves nad Ondřejnicí - odkanalizování obce, II. etapa

Nová navržená splašková kanalizace bude napojena na stávající stokovou síť, která zajistí transport odpadních vod na ÚČOV města Ostravy a ČOV obce Krmelín.

Aktuální stav:

Stavba probíhá, předpokládané dokončení v roce 2020. 

Deatailnější informace o likvidaci odpadních vod ziskáte kliknutím na níže uvedený odkaz:

http://www.staraves.cz/cz/obec/vystavba-kanalizace/

Přílohy:

Stará Ves nad Ondřejnicí - odkanalizování obce, II. etapa

A_Pruv_zpr_Stara_Ves_II_DSP.pdf (0.64 MB)

85_1-mapa-kanalizace-pdf.pdf (0.67 MB)


Publikováno: 5.8.2020