Obec

Sbor dobrovolných hasičů v Košatce

Sbor dobrovolných hasičů v Košatce

 

Sbor dobrovolných hasičů v Košatce byl založen 29. 1. 1922. K členství se přihlásilo 46 členů činných a 36 přispívajících - tj. celkem 82.

Výbor byl zvolen takto:

27. 5. 1923 byla otevřena hasičská zbrojnice.

V září 1938 byla Košatka začleněna do Sudet. Sbor cvičil pod vedením německého četníka. Po dobu okupace sborová činnost ustala. Jak píše kronikář - "konáno s odporem pouze to, co bylo německými úřady nařizováno". 2. 5. 1945 byla obec osvobozena a sbor pokračoval ve své činnosti.
V roce 1954 vybojovaly ženy SDH Košatka nad Odrou v Praze titul "Mistr republiky" v požárním sportu, 1. srpna 1965 byla slavnostně otevřena do dnešní podoby přestavěná hasičská zbrojnice, 27. května 1999 byla dokončena vnitřní úprava a oprava budovy, silně poškozené povodněmi z roku 1997.

V roce 2002 oslavil sbor 80 let trvání. Při této příležitosti jsme pozvali a navázali družbu s hasiči z Ustroně-Lipovce z Polska. V roce 2004 jsme jim návštěvu oplatili při oslavě 75 let od svého založení. Polští hosté se zúčastnili také slavného dne našeho sboru - předání nového hasičského auta, pořízeného z prostředků Obecního úřadu ve Staré Vsi n. O. Této akce se zúčastnil i primátor města Ustroně.
K naší činnosti patří protipožární prevence a hašení požárů, záchrana a pomoc při povodních, organizování kulturních a sportovních akcí. Významná je výchova mladé generace v hasičském kolektivu.

Sbor má v současné době 43 členů, z toho 7 žen

 

Současné vedení SDH:

Více naleznete na facebookových stránkách SDH Košatka zde:

https://www.facebook.com/sdhkosatka/

 
 
 
 
  
 
 
aktualizace 7. 4. 2020

 


Publikováno: 19.4.2018