Obec

Spolky

Myslivecké sdružení Odra

Myslivecký spolek Odra sídlí ve Staré Vsi n. O., K Myslivně 530. Obhospodařuje honební pozemky v katastrálním území Stará Ves n. O., Krmelín a Proskovice o výměře 1378 ha.

Celý článek

ACK Stará Ves nad Ondřejnicí

Amatérský cyklistický klub Stará Ves nad Ondřejnicí se zaměřuje na výchovu mládeže. Činnost spolku spočívá v organizování tréninků a soustředění, účast na cyklistických soutěžích a také pořádání cyklistických závodů na území obce.

Celý článek

HC Old Village - amatérský hokejový tým

V roce 2015 se v hlavách několika nadšenců zrodil nápad založit hokejový tým složený čistě z amatérů, kteří si chtějí nejen zahrát pohodový hokej, ale hlavně zažít týmovou spolupráci a adrenalin hokejových zápasů.

Celý článek

Sbor dobrovolných hasičů Stará Ves nad Ondřejnicí

Sbor dobrovolných hasičů je nejstarším bez přerušení pracujícím spolkem ve Staré Vsi. Ustavující schůze se konala 13. ledna 1895. Tehdy se do spolku přihlásilo 33 činných a 1 přispívající člen. Náčelníkem byl zvolen kovář Hynek Polášek. Díky obětavosti členů a štědré veřejnosti byla v roce 1895 zakoupena ruční čtyřkolová stříkačka pro koňský potah v ceně 1000 zlatých.

Celý článek

Spolek přátel veselého stáří

SpoPVeS byl založen na podzim 2018 a navázal na dlouholetou činnost klubu důchodců. Organizuje kulturní, sportovní a zájmové vyžití členů i příznivců spolku, převážně seniorů, ale otevřen je pro všechny, kdo chtějí prožít hezké okamžiky ve společnosti přátel.

Celý článek

Společnost herců a šermířů KELTIK

Spolek KELTIK se zabývá popularizací historických událostí převážně z území severní Moravy a Slezska. Jeho cílem je dopřát divákům co nejkvalitnější zážitek po stránce šermířské i divadelní.

Celý článek

Kondor

Organizace Kondor je zapsaným spolkem - dětskou organizací, která sdružuje také mládež a dospělé.

Celý článek

Rodinné centrum Starovjáček

Rodinné centrum Starovjáček založila skupinka místních maminek v březnu 2011 jako neziskové občanské sdružení. Naše malé rodinné centrum se snaží poskytnout místním dětem do 6 let věku možnost přirozeně se začlenit do dětského kolektivu.

Celý článek

Jezdecký klub Stará Ves nad Ondřejnicí

Jezdecký klub se zaměřuje především na skokový výcvik koní a jezdců, chov koní i jezdecký výcvik členů klubu. Nové členy přijímáme celoročně. Podmínkou pro přijetí je minimální věk 12 let, souhlas rodičů, docházka minimálně 2x týdně a dobrý vztah k práci.

Celý článek

Český rybářský svaz Stará Ves nad Ondřejnicí

Rybářský spolek byl ve Staré Vsi n. O. založen 15. 3. 1929 třinácti nadšenými přívrženci Petrova cechu. Od této doby bez přerušení, byť pod různými názvy, sdružoval a sdružuje dodnes zájemce o rybolov nejen ze Staré Vsi n/O, ale i širokého okolí.

Celý článek

Český zahrádkářský svaz Stará Ves nad Ondřejnicí

Místní základní organizace byla založena 7. července 1962. Je samostatným právním celkem, který se řídí stanovami ČZS. Jedná se o svazek dobrovolných zájemců o zahrádkářskou činnost.

Celý článek

Český svaz včelařů ve Staré Vsi nad Ondřejnicí

Základní organizace svazu byla založena v roce 1918 jako Včelařský spolek pro Starou Ves a okolí. V 50. letech minulého století byla vytvořena jednotná celostátní organizace - Svaz včelařů. Dnes nese název Český svaz včelařů, zapsaný spolek, Základní organizace Stará Ves nad Ondřejnicí a sdružuje včelaře ze Staré Vsi a Košatky.

Celý článek

Český svaz chovatelů Stará Ves nad Ondřejnicí

Základní organizace ČSCH Stará Ves nad Ondřejnicí byla založena v srpnu roku 1968. Náplní práce tohoto spolku je chov a rozmnožování čistokrevných plemen králíků, hrabavé i vodní drůbeže, holubů a jiných drobných živočichů. Jednou z pravidelných akcí je konání místních či okresních výstav v naší obci.

Celý článek

Sokol Košatka

Naše jednota patří do župy Moravskoslezské a ta spolu s dalšími župami z celé republiky spadá do České obce sokolské. Historie naší jednoty podle dobových fotografií spadá až do roku 1926.

Celý článek

Sbor dobrovolných hasičů v Košatce

K naší činnosti patří protipožární prevence a hašení požárů, záchrana a pomoc při povodních, organizování kulturních a sportovních akcí. Významná je výchova mladé generace v hasičském kolektivu.

Celý článek