Obec

Spolky

Rodinné centrum Starovjáček

Rodinné centrum Starovjáček založila skupinka místních maminek v březnu 2011 jako neziskové občanské sdružení. Naše malé rodinné centrum se snaží poskytnout místním dětem do 6 let věku možnost přirozeně se začlenit do dětského kolektivu.

Celý článek

Spolek přátel veselého stáří

Spolek přátel veselého stáří

Celý článek

Společnost herců a šermířů KELTIK

Společnost herců a šermířů KELTIK se zabývá popularizací historických událostí převážně z území severní Moravy a Slezska. Naším cílem je zachování co největší historické věrnosti a věrohodnosti výzbroje a výstroje. A samozřejmě ve svých vystoupeních dopřát divákům co nejkvalitnější zážitek po stránce šermířské i divadelní.

Celý článek

Jezdecký klub Stará Ves nad Ondřejnicí

Jezdecký klub se zaměřuje především na skokový výcvik koní a jezdců, chov koní i jezdecký výcvik členů klubu. Nové členy přijímáme celoročně. Podmínkou pro přijetí je minimální věk 12 let, souhlas rodičů, docházka minimálně 2x týdně a dobrý vztah k práci. Připravujeme také pokročilejší jezdce ke zkouškám základního jezdeckého výcviku.

Celý článek

Český rybářský svaz Stará Ves nad Ondřejnicí

Rybářský spolek byl ve Staré Vsi n/O založen 15. března 1929 třinácti nadšenými přívrženci Petrova cechu. Od této doby bez přerušení, byť pod různými názvy, sdružoval a sdružuje dodnes zájemce o rybolov nejen ze Staré Vsi n/O, ale i širokého okolí.

Celý článek

Český zahrádkářský svaz Stará Ves nad Ondřejnicí

Na počátku roku 2006 měla organizace, vedená p. Jaroslavem Foltou, 124 členů a obhospodařovala majetek v hodnotě 3.209.000 Kč. Jedná se zejména o objekt Domu zahrádkářů s menším sálem, využívaným pro pořádání výstav i společenských akcí. Jeho součástí je také pěstitelská pálenice a moštárna.

Celý článek

Český svaz včelařů ve Staré Vsi nad Ondřejnicí

Základní organizace svazu byla založena v roce 1918 jako Včelařský spolek pro Starou Ves a okolí. V 50. letech minulého století byla vytvořena jednotná celostátní organizace - Svaz včelařů a spolek dostal název, který nese dodnes. Spolek se od svého začátku staral o vzdělání svých členů, propagaci a realizaci ve své době moderních včelařských poznatků a předávání praktických zkušeností navzájem.

Celý článek

Český svaz chovatelů Stará Ves nad Ondřejnicí

Základní organizace ČSCH Stará Ves nad Ondřejnicí byla založena v srpnu roku 1968. Náplní práce tohoto spolku je chov a rozmnožování čistokrevných plemen králíků, hrabavé i vodní drůbeže, holubů a jiných drobných živočichů. Jednou z pravidelných akcí je konání místních či okresních výstav v naší obci.

Celý článek

Klub důchodců

Klub důchodců vznikl v naší obci v roce 2001. V současné době má 120 členů. Jsou mezi nimi jak začínající důchodci, tak i zasloužilí členové. Scházíme se jednou za měsíc v sále hasičské zbrojnice. Na našem, my tomu říkáme tradičním setkání, se seznámíme s plánem činnosti klubu.

Celý článek

Kondor

Dětská organizace Kondor - skupina Stará Ves vznikla transformací z bývalého Pionýra po změně politického režimu. Jsme jedním z článků občanského sdružení, které působí ve Středočeském a Moravskoslezském kraji.

Celý článek

Sokol Košatka

Naše jednota patří do župy Moravskoslezské a ta spolu s dalšími župami z celé republiky spadá do České obce sokolské. Historie naší jednoty podle dobových fotografií spadá až do roku 1926. V roce 2002 jsme opět navázali na odkaz našich předků a obnovili p

Celý článek

Sbor dobrovolných hasičů v Košatce

V září 1938 byla Košatka začleněna do Sudet. Sbor cvičil pod vedením německého četníka. Po dobu okupace sborová činnost ustala. Jak píše kronikář - "konáno s odporem pouze to, co bylo německými úřady nařizováno". 2. 5. 1945 byla obec osvobozena a sbor pokračoval ve své činnosti.

Celý článek

Sbor dobrovolných hasičů Stará Ves nad Ondřejnicí

Sbor dobrovolných hasičů je nejstarším bez přerušení pracujícím spolkem ve Staré Vsi. Ustavující schůze se konala 13. ledna 1895. Tehdy se do spolku přihlásilo 33 činných a 1 přispívající člen. Náčelníkem byl zvolen kovář Hynek Polášek. Díky obětavosti členů a štědré veřejnosti byla v roce 1895 zakoupena ruční čtyřkolová stříkačka pro koňský potah v ceně 1000 zlatých.

Celý článek