Obec

Současnost

Obec se za uplynulých několik let výrazně změnila. Její vzhled oživily upravené plochy zeleně, ještě výraznější dominantou se staly nově opravený zámek a rekonstruovaný zámecký park, z návrší do dálky září kostel, od roku 1997 dětem slouží nová budova základní školy, zlepšení životního prostředí přinesla plošná plynofikace, byla ukončena 1. etapa odkanalizování obce, vyrostly zde další obecní byty. Obec se může pyšnit titulem Vesnice roku 2001 Moravskoslezského kraje. 

Malebné přírodní scenérie, bohatý společenský život, cenné historické památky - kvůli tomu všemu vybízejí Stará Ves i Košatka k návštěvě, kterou lze spojit s poznáním blízkého i vzdálenějšího okolí - Janáčkových Hukvald, Beskyd a jiných atraktivních míst Moravskoslezského kraje. Fyzicky zdatným návštěvníkům dobře poslouží síť cykloturistických stezek, protínajících území obce.