Obec

Kostel sv. Jana Křtitele

Kostel sv. Jana Křtitele

Chodník kostel

Vedle zámku je kostel druhou historicky nejcennější památkou obce. Jeho vznik je spjat, stejně jako v případě zámku, s rodem Syrakovských. Bohatý stavitel, nejvyšší písař markrabství moravského Ctibor Syrakovský, nechal kostel vystavět v letech 1587 - 1589. Slavnostního svěcení se dočkal zásluhou olomouckého biskupa Stanislava Pavlovského 28. dubna 1591, což dokládá nápis nad hlavním vchodem do kostela.

kostel

Kostel je jednolodní stavba s pětibokým závěrem a průčelní kvadratickou věží pevnostního charakteru. Stavbu zevně podepírá řada opěráků, presbytář uzavírá křížová klenba se svorníkem, na němž je vyobrazen erb Syrakovských. Pozoruhodně se zde prolínají prvky starší (gotické) s tehdy módními (renesančními). To je pozoruhodné zejména ve srovnání se starším zámkem, postaveným v duchu čisté renesance.

interiér kostela

Interiér kostela zdobí především kvalitní sochařské práce neznámých kameníků - renesanční náhrobníky rodu Syrakovských. Před námi defilují Jaroš Syrakovský, jeho žena Kateřina Petřvaldská, rytíř Ctibor Syrakovský s manželkou Alinou z Víckova.

Opravy interiéru kostela v roce 2000 pomohly odhalit další cenný prvek stavby - renesanční figurální fresku z doby založení kostela, tedy před rokem 1600. Restaurátorské práce, vedené v letech 2001 - 2002 akademickou malířkou Romanou Balcarovou, odhalily motiv z Kalvárie s figurami Krista, Árona a Mojžíše.

interiér kostela

V těsné blízkosti kostela se nachází barokní budova fary.

Oba církevní objekty procházejí v posledních letech rozsáhlými opravami a úpravami, fara slouží od roku 1998 potřebám Diecézního střediska mládeže.

 

Aktualizace 22. 3. 2006