Obec

O obci

O obci

Už více než sedm a půl století vede tok Ondřejnice osídlenou krajinou, jejíž tvářnost se působením člověka výrazně mění. Z původní malé vísky zvané Bruneswerde vyrostlo v 16. století sídelní místo slezského rodu Syrakovských, v 21. století pak velká vesnice s více než 2.600 obyvateli.

Odkazem minulosti jsou dodnes dva významné doklady stavitelského umění předků – renesanční zámek a goticko-renesanční kostel. Duchovní dědictví minulosti oživují Staroveské obecní slavnosti se starobylou tradiční „jizdou kole obila“, zvyky, písně a tance Lašska uchovává národopisný soubor Ondřejnica.

A co současnost obce? Tu charakterizují vymoženosti moderní doby: plynofikace, vodovod, kanalizace, udržovaná zeleň na veřejných plochách. Bohatý je kulturní, spolkový i sportovní život, lákadlem pro domácí obyvatele i návštěvníky je pestrá nabídka turistických cílů v blízkém i vzdálenějším okolí.

Aktualizace 28. 11. 2012